Πλήρης άγνοια των δημοτικών συμβούλων για τον "Τεχνικό Σύμβουλο" του υποθαλάσσιου αγωγού. Δεν γνωρίζουν καν τι περιλαμβάνει η προγραμματική σύμβαση που ενέκριναν.


Είναι απίστευτο, αλλά για μία ακόμη φορά Δημοτικοί Σύμβουλοι, φαίνεται σαν να μην έχουν την διάθεση να παρακολουθήσουν ή να κατανοήσουν ακόμη και ζητήματα που είναι στη "πρώτη γραμμή" και είναι κορυφαία για την εξέλιξη μεγάλων έργων, όπως για παράδειγμα ο υποθαλάσσιος αγωγός. Αυτή τη φορά πρόκειται για τον λεγόμενο "Τεχνικό Σύμβουλο", ο προϋπολογισμός του οποίου ανέρχεται στα
1.150.000 ευρώ και βάσει της προγραμματικής σύμβασης, που έχει υπογράψει ο Δήμος της Αίγινας με την Περιφέρεια Αττικής (απόφαση υπ’ αριθμ. 64/2015) αποτελεί το λεγόμενο Υποέργο ΙΙ για τη πράξη "Κατασκευή του υποθαλάσσιου αγωγού σύνδεσης της νήσου Αίγινας με την ΕΥΔΑΠ".

Πριν προχωρήσουμε ας δούμε τι αναφέρει για τον Τεχνικό Σύμβουλο η σύμβαση που οι ίδιοι οι δημοτικοί σύμβουλοι έχουν εγκρίνει και ο δήμος έχει υπογράψει σε προγραμματική σύμβαση με τη Περιφέρεια:
ΙΙ) Υποέργο ΙΙ: παροχή υπηρεσίας «Υπηρεσία Τεχνικού Συµβούλου για το έργο ’Κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού σύνδεσης της νήσου Αίγινας µε την ΕΥ∆ΑΠ’» (µε ΚΑΕ 9762.08.014) συνολικής δαπάνης 1.150.000,00€ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%).

Αντικείµενο του Τεχνικού Συµβούλου αποτελεί:

Ο έλεγχος των εγκεκριµένων τευχών δηµοπράτησης και η επικαιροποίησή τους εφόσον απαιτηθεί,
Η συνεισφορά του κατά τη διαγωνιστική διαδικασία µε τη µέθοδο µελέτη κατασκευή,
Η υποστήριξη της Ε.∆ κατά τη διαδικασία επιλογής αναδόχου στην αξιολόγηση των προσφορών των υποψηφίων κυρίως στο τεχνικό µέρος αυτών,
Στην υποστήριξη των υπηρεσιών µετά τη σύναψη σύµβασης µε τον ανάδοχο για τον έλεγχο των µελετών του αναδόχου
Την παρακολούθηση της πορείας των εγκρίσεων
Και κατά τη φάση κατασκευής του έργου τη παρακολούθηση των εργασιών του έργου.
Η πράξη θα εκτελεσθεί από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Νήσων. Περιφέρειας Αττικής.

Το θέμα ήρθε στην επιφάνεια όταν σε προηγούμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ο κύριος Νεκτάριος Λεούσης, ζήτησε να ενημερωθεί σχετικά με τον Τεχνικό Σύμβουλο. Τότε η απάντηση του κυρίου Δημήτρη Μούρτζη ήταν ότι το έργο παρακολουθείται από το Δημοτικό Συμβούλιο και Λιμενικό Ταμείο. Το Aegina Portal λίγες ημέρες μετά δημοσίευσε αναλυτικά το τι συμβαίνει με αυτή την υπόθεση, όπως επίσης και την διακήρυξη, το έγγραφο των τεχνικών δεδομένων από τα τεύχη δημοπράτησης, ακόμη και την έγκριση του πρακτικού του διαγωνισμού και βέβαια τον ανάδοχο. Να σημειώσουμε ότι ήδη από τον Μάιο το Aegina Portal παρακολουθώντας τις εξελίξεις, είχε αναφερθεί στην απόφαση της διακήρυξης. Να υπενθυμίσουμε ότι ήδη από τον Απρίλιο είχαν φτάσει στο λιμάνι του Λεοντίου οι σωλήνες του αγωγού. Άρα, ήδη η καθυστέρηση βάσει των όρων της προγραμματικής για τον Τεχνικό Σύμβουλο ήταν τεράστια. Όλα αυτά, το Aegina Portal τα κατέθεσε με παρέμβασή του και στο δημοτικό συμβούλιο.

Ο Τεχνικός Σύμβουλος βάσει της προγραμματικής σύμβασης θα έπρεπε να έχει οριστεί από την αρχή του έργου.

Το θέμα επανήλθε κατά στη συζήτηση του προϋπολογισμού στις 18 Φεβρουαρίου και πάλι από τον κύριο Νεκτάριο Λεούση, καθώς το ποσό του έργου είχε εγγραφεί στον προϋπολογισμό της παρούσας χρήσης. Στην παρέμβαση του κυρίου Λεούση υπήρξε μία έντονη στιχομυθία με τον κύριο Δημήτρη Μούρτζη. Ο κύριος Μούρτζης είπε ότι το έργο του Τεχνικού Συμβούλου αφορά στην παρακολούθηση του έργου αφού γίνει, για τρία χρόνια. Αυτό βέβαια δεν ισχύει, αφενός γιατί στην προγραμματική σύμβαση που ο ίδιος έχει υπογράψει, ο ρόλος του Τεχνικού Συμβούλου προβλέπεται από την αρχή του έργου και αφετέρου γιατί το έργο του Τεχνικού Συμβούλου είναι 18-24 μήνες. Την ευθύνη της παρακολούθησης και της καλής λειτουργίας του έργου έχει ο κατασκευαστής του, για τρία επόμενα έτη μετά την ολοκλήρωση του, δηλαδή η εταιρία Κωνσταντινίδης. Δυστυχώς, δεν δικαιολογείται άγνοια από κανέναν σε αυτά τα θέματα, είναι πράγματα που έχουν ειπωθή ξανά και ξανά. Ακόμη και ο κύριος Δημήτρης Κωνταντινίδης στην παρουσίαση που έκανε στις 27 Νοεμβρίου 2018 στους δημοτικούς συμβούλους αυτά τα θέμα ανέλυε και τα έδειχνε και σε video! Η πράξη εκτελείται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής και αυτό το χρονικό διάστημα παρακολούθησης και καλής λειτουργίας προβλέπεται.

Ο δημοτικός σύμβουλος κύριος Γιάννης Ζορμπάς σε παρέμβασή του φάνηκε πως δεν γνώριζε ότι ο διαγωνισμός για τον Τεχνικό Σύμβουλο είχε ήδη γίνει τον Ιούνιο του 2018 (και τον διόρθωσε ο δήμαρχος) ενώ στη συνέχεια είπε ότι ο Τεχνικός Σύμβουλος είναι απαραίτητος μετά την πόντιση του αγωγού (πράγμα που δεν ισχύει βάσει της προγραμματικής).

Να επαναλάβουμε ότι, την εκτέλεση της πράξης, συνολικά του έργου, την έχει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής. Ο Δήμος της Αίγινας έχει κάθε δικαίωμα να ασκεί έλεγχο για την ορθή εφαρμογή της σύμβασης που έχει υπογράψει, τον να αναλαμβάνει όμως έναν ρόλο που δεν του ανήκει και μαζί να επιμερίζεται ευθύνες που δεν του επίσης αναλογούν είναι επίσης ατόπημα.

Το Aegina Portal επικοινώνησε και σήμερα με τον αντιπεριφερειάρχη Νήσων κύριο Παναγιώτη Χατζηπέρο, υποβάλλοντας (ξανά) την ερώτηση εάν ο Τεχνικός Σύμβουλος θα έπρεπε να προσφέρει από την αρχή τις υπηρεσίες του στο έργο. Η απάντησή του ήταν απόλυτα σαφής: "Ναι". Το ζητούμενο τώρα είναι για ποιο λόγο δεν τηρήθηκαν τα χρονικά πλαίσια, όπως επίσης για ποιο λόγο οι δημοτικοί σύμβουλοι τόσο της διοίκησης, όσο και συνολικά της αντιπολίτευσης δεν άσκησαν τον έλεγχο που όφειλαν μήνες πριν.