ΚΑΠ. Γ΄ κατανομή έτους 2019. 105.048 ευρώ το αποδοτέο ποσό για τον Δήμο Αίγινας.

Δημοσιεύθηκε σήμερα η απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών της απόδοσης εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – Γ΄ κατανομή έτους 2019.

105.048 ευρώ το αποδοτέο ποσό για τον Δήμο Αίγινας.