Δημοσιεύθηκε η Δ' κατανομή της απόδοσης του ΚΑΠ. 105.048 ευρώ για τον Δήμο Αίγινας.

Δημοσιεύθηκε χθες από το Υπουργείο Εσωτερικών η Δ' κατανομή της απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους του έτους 2019, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους. Το αποδοτέο ποσό είναι 105.048 ευρώ για τον Δήμο Αίγινας.