Θετική η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για την ένταξη του αγωγού στον "Φιλόδημο".


Θετική ήταν η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, για την έγκριση της σκοπιμότητας ένταξης του έργου του υποθαλάσσιου αγωγού της Αίγινας στο Πρόγραμμα "Φιλόδημος Ι", στο πλαίσιο της Πρόσκλησης VIΙ - Άξονας Προτεραιότητας: Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης, με τίτλο "Εμβληματικά έργα ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση". Η συνεδρίαση του σώματος έγινε στις 4 Απριλίου και σήμερα δημοσιεύθηκε η απόφαση.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο Aegina Portal.Στην απόφαση η Περιφέρεια δεσμεύεται ότι αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση κάθε δαπάνης που αφορά στο έργο αυτό και η οποία ενδέχεται να υπερβαίνει τους πόρους του Προγράμματος. (Για το θέμα θα προσπαθήσουμε να έχουν περισσότερες πληροφορίες τις επόμενες ημέρες).

Να σημειώσουμε ότι στις αρχές του μήνα δημοσιεύθηκε τροποποίηση της πρόσκλησης. Με την τροποποίηση αυξήθηκαν οι διαθέσιμοι πόροι της πρόσκλησης σε 150.000.000 ευρώ και παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής των αιτημάτων με καταληκτική ημερομηνία υποβολής στις 24η Απριλίου 2019. Να διευκρινίσουμε ότι πρόκειται για απόφαση της Περιφέρειας και δεν σχετίζεται με την συμμετοχή του Δήμου Αίγινας στην Πρόσκληση Ι του ίδιου άξονα, ύψους 3.711.489 ευρώ, πρόγραμμα στο οποίο έχει ενταχθεί ο Δήμος Αίγινας.