Αρνητική η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για παραχώρηση οικήματος για τη στέγαση Αστυνομικών Υπηρεσιών.


Στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, συζητήθηκε έγγραφοπου απέστειλε το Αστυνομικό Τμήμα Αίγινας με θέμα: "Αναζήτηση δημοσίων οικημάτων για τη μεταστέγαση Αστυνομικών Υπηρεσιών, που στεγάζονται σε μισθωμένα ακίνητα ". Το έγγραφο ανάμεσα σε άλλα ανέφερε ότι: "προκειμένου να εκτελέσουμε ανωτέρω σχετικές διαταγές - λαμβάνοντας υπόψη τη δημοσιονομική κατάσταση της Χώρας η οποία επιβάλλει τη δραστική μείωση πάσης φύσεως δαπανών, μεταξύ αυτών και των μισθωμάτων - παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε εάν διαθέτετε οίκημα άνευ μισθώματος για τη στέγαση της Υπηρεσίας μας".

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο Aegina Portal.Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ήταν κατά πλειοψηφία, η έκφραση της αδυναμίας του Δήμου για την παραχώρηση οικήματος στο Αστυνομικό Τμήμα Αίγινας, αφενός διότι δεν διαθέτει δημοτικό κτήριο το οποίο να πληροί τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη στέγαση των υπηρεσιών του Αστυνομικού Τμήματος, αφετέρου διότι και ο ίδιος ο Δήμος στεγάζει τις υπηρεσίες του σε μισθωμένο κτήριο, ενώ κάποιες από τις υπηρεσίες αυτές (Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών, Πολιτικοί Γάμοι) καθώς και ορισμένες από τις ανάγκες του (συναντήσεις εργασίας, συνεδριάσεις επιτροπών κ.ά.) παρέχονται και πραγματοποιούνται αντίστοιχα, στο κτήριο του παλαιού δημαρχείου, το οποίο, σημειωτέων (όπως αναφέρει η απόφαση) χρήζει επισκευής.