Ένταξη Πράξης του Δήμου Αίγινας σε πρόγραμμα για την προσαρμογή των βρεφονηπιακών σταθμών.


Ένταξη Πράξης του Δήμου Αίγινας στο Πρόγραμμα: Επιχορήγηση των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017. Την ένταξη στο Πρόγραμμα: "Επιχορήγηση των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017" της παρακάτω Πράξης: "Προμήθειες εξοπλισμού Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Αίγινας", συνολικού προϋπολογισμού 65.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με δικαιούχο το Δήμο Αίγινας.
Η χρηματοδότηση της εν λόγω Πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως:

ΠΔΕ Υπ. Εσωτερικών:  50.000 ευρώ
Ίδιοι Πόροι: 15.000 ευρώ.
Σύνολο 65.000 ευρώ.

Η χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών αφορά μόνο στις επιλέξιμες δαπάνες, όπως αυτές προσδιορίζονται στην πρόσκληση. Ο δικαιούχος φορέας οφείλει να τηρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις της Πρόσκλησης, όπως αυτή ισχύει. Η παρούσα απόφαση έχει ισχύ έως την 31η Δεκεμβρίου 2022.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου Aegina Portal.Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση του υπουργείου μέχρι σήμερα, έχουν εγκριθεί επιχορηγήσεις ύψους 23,6 εκατ. ευρώ σε 103 δήμους για την εναρμόνιση 495 δημοτικών σταθμών με το νέο θεσμικό πλαίσιο Επιχορηγήσεις ύψους 4.111.585,00 ευρώ σε 22 Δήμους της χώρας, εγκρίθηκαν με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αλέξη Χαρίτση, για την αναβάθμιση 91 δημοτικών παιδικών, βρεφονηπιακών και βρεφικών σταθμών και την εναρμόνισή τους στις τεχνικές και κτιριακές προδιαγραφές, που θέτει για πρώτη φορά το νέο θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησης και λειτουργίας τους.