Υπεύθυνος για το συντονιστικό όργανο της πολιτικής προστασίας ο κ. Αντώνης Μούρτζης.


Μετά την πρόσφατη αλλαγή αρμοδιοτήτων ανάμεσα στους αντιδημάρχους Παναγιώτη Μαρμαρινό και Αντώνη Μούρτζη, μία ακόμη αρμοδιότητα πέρασε σε διαφορετικό μέλος της παρούσας διοίκησης. Πρόκειται για τον πρόεδρο του Συντονιστικού Οργάνου της Πολιτικής Προστασίας, θέση που μέχρι πρότινος την κατείχε ο κ. Μαρμαρινός και με την απόφαση 339 του κ. Δημήτρη Μούρτζη περνά στον κ. Αντώνη Μούρτζη.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Η απόφαση είναι η ακόλουθη: "Τροποποιούμε την αριθμ. 415/2017 Απόφαση Δημάρχου και ορίζουμε ως πρόεδρο του συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας τον κ. Μούρτζη Αντώνιο του Ιωάννη - Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας. Κατά τα λοιπά ισχύει η 415/2017 Απόφαση του Δημάρχου. Η σύγκληση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου στις περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών πολιτικής προστασίας γίνεται για την υποβοήθηση του έργου που εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Δημάρχου, όπως αυτό προβλέπεται και περιγράφεται στο άρθρο 13 του Ν. 3013/2002 και την οποία την έχει μεταβιβάσει στον Αντιδήμαρχο με Απόφασή του.

Στις συνεδριάσεις του Οργάνου θα λαμβάνουν μέρος εκπρόσωποι των κοινωνικών φορέων της έδρας του Δήμου (ΔΕΔΔΗΕ, Ο.Τ.Ε. κ.λπ.) καθώς και άλλοι εκπρόσωποι υπηρεσιών εφόσον δηλώσουν ότι ενδιαφέρονται να μετέχουν. Το παραπάνω όργανο θα έχει τη δυνατότητα συνέχισης της συνεδρίασης και με τους ορισμένους από τους μετέχοντες αναπληρωτές τους. Η παρούσα ισχύει μέχρι τροποποιήσεως της".

Να σημειώσουμε ότι το συγκεκριμένο όργανο έχει συντονιστικό χαρακτήρα, ανάμεσα σε φορείς του νησιού ακόμη και επαγγελματίες που μπορούν να συνδράμουν με την ιδιότητά τους σε μία περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Λογικά θα πρέπει να δούμε το όργανο να συνεδριάζει κατά τη διάρκεια του Ιουνίου για θέματα που αφορούν στην καλοκαιρινή περίοδο, όπως πυροπροστασία κτλ.