Αποδοχή επιχορήγησης 50.000 ευρώ για τον βρεφονηπιακό σταθμό της Χλόης.


Στη τελευταία συνεδρίασή του το Δημοτικό Συμβούλιο της Αίγινας αποδέχθηκε επιχορήγηση ποσού 50.000 ευρώ από το ΠΔΕ Υπ. Εσωτερικών στο πλαίσιο του Προγράμματος “Επιχορήγηση των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Το ποσό θα διατεθεί για την προμήθεια εξοπλισμού για τον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Αίγινας σύμφωνα με την μελέτη που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη μελέτη, το κόστος των αναγκαίων προμηθειών που πρέπει να πραγματοποιηθούν για τον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Αίγινας (και ανήκουν στις επιλέξιμες δαπάνες του Προγράμματος) θα ανέλθει στο ποσό των 65.000 ευρώ. Το επιπλέον ποσό των 15.000 ευρώ που θα απαιτηθεί για την πραγματοποίηση της δαπάνης θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου.

Σύμφωνα με εισήγηση το θέματος, μετά την αποδοχή της επιχορήγησης ο Δήμος θα προβεί το ταχύτερο δυνατό στην προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού στη Χλόη, προμήθεια που θα συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών κοινωνικής ένταξης, φροντίδας και πρόνοιας των παιδιών που φιλοξενούνται στο σταθμό.