Συγκρότηση επιτροπής εξέτασης αντιρρήσεων δασικού χάρτη περιοχής των Δ/Δ Βαθέος, Κυψέλης και Μεσαγρού Αττικής. Τροποποίηση.

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.
Τροποποίηση της αρ. 3005/16-10-2017 Απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής "Συγκρότηση επιτροπής εξέτασης αντιρρήσεων δασικού χάρτη περιοχής των Δ/Δ Βαθέος, Κυψέλης και Μεσαγρού Αττικής".