Δημοσιεύθηκε η απόφαση, που αφορά στην έγκριση θέσεων στάθμευσης για οχήματα ΑΜΕΑ, στην Τοπική Κοινότητα Πέρδικας.


Δημοσιεύθηκε σήμερα, η απόφαση που αφορά στην έγκριση θέσεων στάθμευσης για τα οχήματα ΑΜΕΑ στην Τοπική Κοινότητα Πέρδικας, από το Δημοτικό Συμβούλιο Αίγινας. Πιο συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ο πρόεδρος του Συμβουλίου έθεσε υπόψη του Σώματος ότι κατόπιν προτάσεως του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, Αντιδημάρχου κ. Παναγιώτη Μαρμαρινού, τίθεται για έγκριση προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως εκτός ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγοντος, το θέμα με τίτλο: "Περί έγκρισης δημιουργίας θέσεων στάθμευσης για τα οχήματα ατόμων με αναπηρία στην Τοπική Κοινότητα Πέρδικας (σχετ. υπ’ αριθ. 6/2019 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)".

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Μετά την έγκριση προς συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγοντος, ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου: α) απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: "Δημιουργία χώρου στάθμευσης για τα άτομα με αναπηρία στην Τοπική Κοινότητα Πέρδικας, μετά από αίτηση του κ. Κλώνου Χρήστου και την απόφαση της Τ.Κ. Πέρδικας". Με την απόφαση αυτή, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου, αφού έλαβε υπόψη της την  απόφαση του Συμβουλίου της Τ.Κ Πέρδικας, εισηγήθηκε προς το Δημοτικό Συμβούλιο την παραχώρηση δύο θέσεων στάθμευσης στον περιφερειακό δρόμο Αγίου Σώζοντα, στην Πέρδικα, για την εξυπηρέτηση των ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα προηγούμενα ενέκρινε την παραχώρηση δύο θέσεων στάθμευσης οχημάτων για τις ανάγκες ΑΜΕΑ στην Τοπική Κοινότητα Πέρδικας, στον περιφερειακό δρόμο Αγίου Σώζοντα, σε σημεία όπου δε θα προκαλούνται προβλήματα στη διέλευση οχημάτων. Στις θέσεις που θα παραχωρηθούν θα τοποθετηθούν κατάλληλες πινακίδες σήμανσης και θα διαγραμμιστούν με κίτρινο χρώμα ώστε να γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι οι θέσεις αυτές προορίζονται για την στάθμευση οχημάτων αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία.