Συστάθηκε η εκτελεστική επιτροπή του Δήμου Αίγινας.

Με την απόφαση 708/2019 του δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά συστάθηκε σήμερα η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Αίγινας. Την επιτροπή αποτελούν οι:

Ζορμπάς Ιωάννης - Δήμαρχος ως πρόεδρος
Πτερούδης Νικόλαος - Αντιδήμαρχος ως μέλος
Καραγιάννης Δημήτριος - Αντιδήμαρχος ως μέλος
Σκαλτσιώτης Γεώργιος - Αντιδήμαρχος ως μέλος
Μούρτζης Αντώνιος - Αντιδήμαρχος ως μέλος