Δημοσιεύθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, η απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων για το έργο του βιολογικού της Αίγινας.


Δημοσιεύθηκε σήμερα από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής η απόφαση έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων, η εφαρμογή των οποίων αποτελεί απαραίτητη προυπόθεση για την υλοποίησή του, του έργου "Αποχέτευση Ακαθάρτων και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Δ. Αίγινας".

Να υπενθυμίσουμε ότι ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 13.680.225,70. Σκοπός του έργου είναι η αντιμετώπιση του προβλήματος συλλογής, μεταφοράς και διάθεσης των οικιακών λυμάτων της Αίγινας. Το έργο είχε τεθεί επίσης σε δημόσια διαβούλευση στην Αίγινα, μέσω τις επιτροπής διαβούλευσης, έναν μήνα νωρίτερα από τη συζήτηση για την έκφραση γνώμης στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αίγινας τον Ιούλιο του 2016.

Το έργο αφορά στη διαχείριση των λυμάτων (συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση) του οικισμού της Αίγινας, με πρόβλεψη ενσωμάτωσης του έργου διαχείρισης λυμάτων (συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση) των οικισμών Κυψέλη, Σφεντούρι, Πέρδικα και Κοντός του Δήμου Αίγινας.  Εν συντομία και σύμφωνα με το έγγραφο της απόφασης το έργο θα κατασκευαστεί σε τρεις φάσεις. Κατά την Α' φάση (20ετία) θα πραγματοποιηθούν τα έργα διαχείρισης των λυμάτων του οικισμού της Αίγινας. Κατά τη Β΄φάση (20ετία) θα πραγματοποιηθούν τα έργα ώστε η ΕΕΛ (Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων) να δέχεται προς επεξεργασία τα λύματα των οικισμών Αίγινας, Κυψέλη, Σφεντούρι, Πέρδικα και Κοντός, ενώ κατά τη Γ΄ φάση θα καλύπτονται οι ανάγκες του συνόλου των οικισμών με ορίζοντα 40 ετίας.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Η προσαγωγή των λυμάτων στην ΕΕΛ του οικισμού της Αίγινας θα γίνεται μέσω εσωτερικού αποχετευτικού δικτύου και εξωτερικού αποχετευτικού δικτύου και επτά αντλιοστασίων όπως αποτυπώνεται στα αρμοδίως θεωρήμενα σχέδια Οι αγωγοί του εξωτερικού αποχετευτικού δικτύου θα ακολουθούν υφιστάμενα οδικά δίκτυα με εξαίρεση τμήμα του αγωγού Α/Σ 7 -ΕΕΛ που θα κατασκευαστεί στο τμήμα της νέας δασικής οδού που θα διανοιχθεί προκειμένου να συνδέει την υφιστάμενη αγροτική οδό με την ΕΕΛ. Η πρόσβαση στο γήπεδο της μονάδας θα γίνεται μέσω υφιστάμενης αγροτικής οδού καθώς και από νέα οδό, ου θα διανοιχθεί προκειμένου να συνδέει την υφιστάμενη αγροτική οδό με την ΕΕΛ.

Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων θα κατασκευαστεί σε γήπεδο συνολικής έκτασης περίπου 38.694 m2 σε απόσταση περί των 780m  νοτιοανατολικά του οικισμού Σφεντούρι, στην περιοχή του όρμου Λυγέα. Η μέθοδος της επεξεργασίας είναι αυτή της ενεργού ιλύος τύπου παρατεταμένου αερισμού, ενώ ο σχεδιασμός της πραγματοποιείται για την εξυπηρέτηση του οικισμού της Αίγινας για την 20ετία (Α΄φάση), με πρόβλεψη για την προσθήκη των υπόλοιπων οικισμών για την 20 ετία (Β' φάση) και τέλος την εξυπηρέτηση του συνόλου των οικισμών για την 40 ετία (Γ' φάση).

Οι περιβαλλοντικοί όροι ισχύουν για δέκα χρόνια από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας και με την προύπόθεση ότι αυτοί θα τηρούνται με ακρίβεια. Μετά την ημερομηνία αυτή ο κύριος του έργου οφείλει να εφοδιασθεί με νέα απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, σύμφωνα με της εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Μπορείτε να δείτε την απόφαση εδώ.