31.900 ευρώ από τους ΚΑΠ στον Δήμο Αίγινας για τα σχολεία.

Το ποσό των 31.900 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων, κατανέμεται στον Δήμο Αίγινας, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών, για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολείων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, για την κατανομή του ποσού ελήφθησαν υπ’ όψιν δεδομένα του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη σχολική χρονιά 2017 - 2018 που αφορούν στον αριθμό των μαθητών ανά σχολική βαθμίδα, στον αριθμό των σχολείων και στον αριθμό των τμημάτων ανά κλιματική ζώνη, ενώ συνεκτιμήθηκε και η υλοποίηση του θεσμού του σχολικού τροχονόμου.

Το συνολικό ποσό που κατανέμεται στους 332 δήμους όλης της χώρας είναι 28.000.000 ευρώ. Τα ποσά θα καταβληθούν στους δικαιούχους Δήμους με χρηματικές εντολές του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.