Κατακυρώθηκε από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας, ο διαγωνισμός για τα λιμενικά της Αγίας Μαρίνας και της Πέρδικας.


Ένα σημαντικό βήμα για τα λιμενικά έργα της Αγίας Μαρίνας και της Πέρδικας, έγινε με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής. Πιο συγκεκριμένα σε συνεδρίασή της την προηγούμενη εβδομάδα, αποφάσισε θετικά και ενέκρινε το από 2 Αυγούστου 2019 Πρακτικού ΙΙ του διαγωνισμού (το Πρακτικό Ι στην αρχή Ιουνίου), για την επιλογή αναδόχου του έργου, προϋπολογισμού 7.060.000 ευρώ με Φ.Π.Α.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Τέλος, η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την κατακύρωση της σύμβασης στην εταιρία "ΕΡΓΟΜΑΡΕ Α.Ε." η οποία προσέφερε μέση έκπτωση 43,69%, δηλαδή προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή και σύμφωνα με την απόφαση πληρεί τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού.

Να υπενθυμίσουμε ότι ακριβώς ένα χρόνο πριν, είχε εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας, η διακήρυξη του έργου και το καλοκαίρι του 2016 είχε ψηφιστεί η χρηματοδότηση από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Κύριος του έργου είναι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας, ενώ αναθέτουσα αρχή η Περιφέρεια Αττικής.

Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας.