Τι ισχύει για την συγκρότηση των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού.

Εγκύκλιο για την συγκρότηση των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, εξέδωσε λίγες ημέρες πριν το Υπουργείο Εσωτερικών.

Μπορείτε να δείτε το pdf εδώ.