Έγινε ΦΕΚ η τροποίηση της υπουργικής απόφασης για τις Σχολικές Επιτροπές.

Έγινε ΦΕΚ η τροποίηση της υπουργικής απόφασης για τις Σχολικές Επιτροπές.

Καθορισμός λειτουργίας των σχολικών επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών.