Ο κ. Νεκτάριος Πανταζής ορίστηκε ως άμισθος σύμβουλος δημάρχου, για θέματα καθαριότητας.


Σύμφωνα με απόφασή του, που δημοσιεύθηκε σήμερα, ο δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, αναθέτει στον κύριο Πανταζή Νεκτάριο καθήκοντα άμισθου συμβούλου για την επικουρία του Δημάρχου Αίγινας, κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Ειδικότερα, θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα καθαριότητας,ανακύκλωσης και ποιότητας ζωής. Ο κ. Νεκτάριος Πανταζής θα ασκεί καθήκοντα αμιγώς συμβουλευτικά, χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει γνώμες προς τον δήμαρχο σε αυτά τα θέματα και θα συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου. Η απόφαση ισχύει μέχρι και το τέλος της θητείας του δημάρχου, εκτός και αν τροποποιηθεί ή ανακληθεί, χωρίς ο ορισθείς να δικαιούται αποζημίωση από την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης ο δήμος αξιοποιεί με αυτόν τον τρόπο τις γνώσεις του Νεκτάριου Πανταζή, πρώην υπαλλήλου του Δήμου Αίγινας, με την ειδικότητα του Επόπτη καθαριότητας και της εκούσιας εθελοντικής διάθεσής του για προσφορά. Τέλος, από την απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου, δεδομένου ότι ο άμισθος σύμβουλος θα εκτελέσει το έργο του χωρίς αποζημίωση.

Δείτε το έγγραφο της απόφασης εδώ.