Ο κ. Ιωάννης Καραγιάννης ορίστηκε άμισθος σύμβουλος δημάρχου, για θέματα ελέγχου, ασφάλειας και φύλαξης δημοτικών κτιρίων και χώρων.


Μία νέα απόφαση δημάρχου δημοσιεύθηκε σήμερα, σχετικά με τον ορισμό άμισθου ειδικού συμβούλου για θέμα ελέγχου, ασφάλειας και φύλαξης δημοτικών κτιρίων και χώρων. Σύμφωνα με την απόφαση, ο δήμαρχος Αίγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς  αναθέτει στον κύριο Καραγιάννη Ιωάννη του Ευαγγέλου, καθήκοντα άμισθου συμβούλου για την επικουρία του Δημάρχου Αίγινας, κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Ειδικότερα, θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα ελέγχου, ασφάλειας και φύλαξης δημοτικών κτιρίων και χώρων. Ο ανωτέρω θα ασκεί καθήκοντα αμιγώς συμβουλευτικά, χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής. Θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει γνώμες προς το Δήμαρχο στα ανωτέρω θέματα και θα συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και το τέλος της θητείας του Δημάρχου πλην της τροποποίησής της ή της ανάκλησής της, χωρίς ο ορισθείς να δικαιούται αποζημίωση από την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών, αναφέρει η απόφαση.

Τέλος, να σημειώσουμε ότι ο κ. Νεκτάριος Πανταζής, ο οποίος ορίστηκε χθες με απόφαση δημάρχου, άμισθος σύμβουλος σε ζητήματα καθαριότητας, απέστειλε σήμερα επιστολή στο Aegina Portal, στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρει ότι: "Αυτή την θέση την αποδέχομαι όπως είχα ζητήσει απ’ την αρχή, με μια προϋπόθεση: Η αμοιβή που δικαιούμαι σαν ειδικός σύμβουλος να πιστώνεται απευθείας σε τραπεζικό λογαριασμό παιδιών ΑμΕΑ χωρίς εργασία, καθώς και σε ηλικιωμένους". Την επιστολή του κ. Πανταζή μπορείτε να την διαβάσετε εδώ.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.