Συγκρότηση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Νήσων.

Συγκροτήθηκε το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, ως εξής:

1. Την Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Νήσων, κα Θεοδωρακοπούλου Βασιλική ως πρόεδρο.
2. Την Περιφερειακή Σύμβουλο κ. Μπαρμπαγιάννη - Αδαμοπούλου Ευγενία με αναπληρωτή της τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Μελά Σταύρο.
3. Τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Χατζηπέρο Παναγιώτη με αναπληρώτρια του την Περιφερειακή Σύμβουλο κ. Αυλωνίτου Χρυσάνθη.
4. Τον Πρόεδρο ή οριζόμενο εκπρόσωπο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής (Π.Ε.Δ.Α.) με αναπληρωτή τον εκάστοτε νόμιμο αναπληρωτή του.
5. Τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με αναπληρωτή τον εκάστοτε νόμιμο αναπληρωτή του.
6. Τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής με αναπληρωτή τον εκάστοτε νόμιμο αναπληρωτή του.
7. Τον Προϊστάμενο του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιά και Νήσων με αναπληρωτή τον εκάστοτε νόμιμο αναπληρωτή του.
8. Τον Στρατιωτικό Διοικητή της περιοχής ή εκπρόσωπό του.
9. Τον Διευθυντή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πειραιά με αναπληρωτή τον εκάστοτε νόμιμο αναπληρωτή του.
10. Τον Λιμενάρχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά με αναπληρωτή τον εκάστοτε νόμιμο αναπληρωτή του.
11. Τον Λιμενάρχη του Λιμεναρχείου Αίγινας με αναπληρωτή τον εκάστοτε νόμιμο αναπληρωτή του.
12. Τον Λιμενάρχη του Λιμεναρχείου Πόρου με αναπληρωτή τον εκάστοτε νόμιμο αναπληρωτή του.
13. Τον Λιμενάρχη του Λιμεναρχείου Ύδρας με αναπληρωτή τον εκάστοτε νόμιμο αναπληρωτή του.
14. Τον Λιμενάρχη του Λιμεναρχείου Σπετσών με αναπληρωτή τον εκάστοτε νόμιμο αναπληρωτή του.
15. Τον Λιμενάρχη του Λιμεναρχείου Νεάπολης με αναπληρωτή τον εκάστοτε νόμιμο αναπληρωτή του.
16. Τον Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Πειραιά με αναπληρωτή τον εκάστοτε νόμιμο αναπληρωτή του.
17. Τον Διοικητή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ναυπλίου με αναπληρωτή τον εκάστοτε νόμιμο αναπληρωτή του.
18. Τον Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Γυθείου με αναπληρωτή τον εκάστοτε νόμιμο αναπληρωτή του.
19. Τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με αναπληρωτή τον εκάστοτε νόμιμο αναπληρωτή του.
20. Τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιά και Νήσων με αναπληρωτή τον εκάστοτε νόμιμο αναπληρωτή του.
21. Τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιά και Νήσων με αναπληρωτή τον εκάστοτε νόμιμο αναπληρωτή του.
22. Τον οριζόμενο εκπρόσωπο της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου (Υ.ΠΕ) με αναπληρωτή τον εκάστοτε νόμιμο αναπληρωτή του.
23. Τους εκπροσώπους των εθελοντικών οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας του συνημμένου πίνακα, καθώς και όσων άλλων εθελοντικών ομάδων Πολιτικής Προστασίας έχουν εμβέλεια δράσης εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων.


Γραμματέας του Σ.Ο.Π.Π. της Π.Ε. Νήσων ορίζεται η υπάλληλος του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Πειραιά και Νήσων κ. Κορκίδου Σωτηρία με αναπληρώτρια την υπάλληλο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Νήσων κ. Μπαλοπούλου Βαρβάρα. Μετά από πρόσκληση του προέδρου, στις συνεδριάσεις του Σ.Ο.Π.Π. παίρνουν μέρος, κατά περίπτωση, εκπρόσωποι Δήμων, εκπρόσωποι λοιπών εθελοντικών οργανώσεων και κοινωνικών φορέων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, καθώς και άλλοι εκπρόσωποι υπηρεσιών που εμπλέκονται με οποιοδήποτε τρόπο σε θέματα Πολιτικής Προστασίας
(ΕΚΑΒ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ , ΕΜΥ, ΔΕΔΗΕ κλπ.).

Τα μέλη υπ’ αρ. 2, 3 και 4 εκπροσωπούν στο Σ.Ο.Π.Π. τα όργανα στα οποία ανήκουν, λειτουργώντας ως σημεία επαφής και παρέχοντας σ' αυτά πληροφόρηση για τις δράσεις και τα μέτρα πολιτικής προστασίας που εξετάζονται κατά τις συνεδριάσεις του.

Τα μέλη υπ’ αρ. 5 έως 22, εκπροσωπούν στο Σ.Ο.Π.Π. τους φορείς και τις υπηρεσίες από τους οποίους προέρχονται και εισηγούνται στο ανωτέρω όργανο, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 3γ. του Ν. 3013/2002 όπως ισχύει, τα αναγκαία μέτρα για την υποβοήθηση του έργου του Αντιπεριφερειάρχη. Η εισήγηση αυτή συνίσταται στην ενημέρωση και παροχή στο Σ.Ο.Π.Π. όλων των αναγκαίων στοιχείων και τεκμηριωμένων επιχειρημάτων σχετικά με προτάσεις, έργα και δράσεις πολιτικής προστασίας κατά το μέρος που αφορά και εμπλέκονται τα εν λόγω μέλη.

Τα μέλη υπ’ αρ. 23, εκπροσωπούν τις εθελοντικές οργανώσεις πολιτικής προστασίας που δραστηριοποιούνται στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων. Η συμμετοχή των εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας στο Σ.Ο.Π.Π. καθορίζεται ανάλογα με τους τομείς δράσεις αυτών, όπως αυτοί έχουν καταγραφεί στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων και Ειδικευμένων Εθελοντών που τηρείται στην Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, την εμβέλεια δράσης και το είδος του κινδύνου ή της καταστροφής.