Δημοσιεύθηκε η απόφαση του διορισμού, σε κενές οργανικές θέσεις του δήμου, των επιτυχόντων στο πλαίσιο της 3Κ/2018.


Δημοσιεύθηκε πριν από λίγες ημέρες, η απόφαση  776/2019 του δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά, που αφορούσε στον διορισμό μονίμων υπαλλήλων σε κενές οργανικές θέσεις του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αίγινας. Η απόφαση του διορισμού έγινε στο πλαίσιο της 3Κ/2018 προκήρυξης του ΑΣΕΠ και αφορά στους επιτυχόντες υποψηφίους.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Σύμφωνα με τους πίνακες της απόφασης διορίζονται 16 υπάλληλοι εκ των οποίων οι 10 είναι εργάτες καθαριότητας, 2 τεχνίτες ύδρευσης, 2 οδηγοί αυτοκινήτου καθαριότητας, 1 επόπτης καθαριότητας και 1 ηλεκτρολόγος.

Τέλος, να σημειώσουμε ότι τρεις από τους διοριστέους ειδικότητας εργατών καθαριότητας, είχαν προσληφθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 2190/1994 στο Δήμο Αίγινας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου βάσει των προσωρινών πινάκων κατάταξης με την υπ’ αριθμ 179/17-05-2018 Απόφαση Δημάρχου.