Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας, για ανάκληση πράξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου - (αφορά τον αγωγό).

Στις 15 Οκτωβρίου συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής. Το 4ο εκτός ημερησίας διάταξης θέμα αφορούσε την "Έγκριση ή μη της ασκηθείσας από 11-10-2019 και με αριθμ. κατάθεσης 4208/11-10-2019 Αίτησης Ανακλήσεως της Περιφέρειας Αττικής ( Π.Ε Πειραιά & Νήσων) ενώπιον του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την ανάκληση της υπ΄ αριθμ. 811/2019 πράξης του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου".

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την απόφαση εδώ.