Για παραποίηση - πλαστογραφία αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, κατηγόρησε ο κ. Παναγιώτης Κουκούλης την διοίκηση.


Στις 1 Οκτωβρίου κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, ένα από τα θέματα αφορούσε την αναμόρφωση του προϋπολογισμού (ήταν η πέμπτη αναμόρφωση). Από τη συζήτηση του θέματος προέκυψε μία απόφαση για τροποποιήσεις. Λίγες ημέρες αργότερα, στις 15 Οκτωβρίου, η Οικονομική Επιτροπή συνεδριάζει και πάλι με μία ακόμη αναμόρφωση προϋπολογισμού στην ημερήσια διάταξη (ήταν η έκτη αναμόρφωση).

Αυτό που διαπίστωσε ο κ. Παναγιώτης Κουκούλης ήταν ότι το αποθεματικό δεν συμφωνούσε με αυτό, όπως προέκυπτε από την προηγούμενη αναμόρφωση. Ο κύριος Κουκούλης είπε ότι είχε γίνει μία παραποίηση και αλλαγή κωδικών που περιελάμβανε η προηγούμενη αναμόρφωση (δηλαδή η πέμπτη). Υπογράμμισε ότι αυτό συνέβη διότι προστέθηκαν μία σειρά από κωδικούς, για τους οποίους ποτέ δεν συζήτησε η Οικονομική Επιτροπή και ποτέ δεν αποφάσισε (στη συζήτηση του θέματος είπε ότι συζητήθηκαν 9 κωδικοί, αλλά οι απόφαση περιελάμβανε 18). Μάλιστα σε άλλο σημείο την χαρακτήρισε ως "μία πλαστογραφία δημόσιου εγγράφου", ενώ συμπλήρωσε ότι: "Η απόπειρα της διοίκησης να περάσει αυτή την αναμόρφωση είναι μία απόπειρα εξαπάτησης", χαρακτηρίζοντάς την ως καραμπινάτη παράβαση καθήκοντος.

Η κατηγορία του κ. Κουκούλη προς την διοίκηση, στα προ ημερησίας θέματα εντοπίζεται σε δύο ζητήματα. Το πρώτο είναι ότι η απόφαση της 6ης αναμόρφωσης (στο video θα ακούσετε να την λέει ως δεύτερη), δεν είναι εκείνη η οποία συζητήθηκε στην Οικονομική Επιτροπή της 15ης Οκτωβρίου, καθώς προστέθηκαν μία σειρά από κωδικούς, που όπως επισήμανε ποτέ δεν συζητήθηκαν και ποτέ δεν ψηφίστηκαν: "Αυτή η επανάληψη της παρανομίας, της πλαστογραφίας και της προσπάθειας εξαπάτησης, με συγχωρείτε, δεν ξέρω πως να την περιγράψω".

Το δεύτερο ζήτημα που έθεσε, ήταν ότι αν και το περιεχόμενο της απόφασης της 5ης αναμόρφωσης, όπως ήρθε στο δημοτικό συμβούλιο είναι σωστό, έγραφε ότι η απόφαση είναι ομόφωνη. Ο κύριος Κουκούλης επισήμανε ότι αυτό είναι λάθος, αφού δύο μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ψήφισαν όχι.

Η παραπάνω παρατήρηση του κ. Παναγιώτη Κουκούλη, επιβεβαιώνεται και από το video της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Aegina Portal, καθώς ο κύριος Κουκούλης και ο κύριος Τζίτζης είχαν ψηφίσει "όχι" (40ο λεπτό).

Ο δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, ο οποίος είναι επίσης πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, απαντώντας στον κ. Παναγιώτη Κουκούλη είπε ότι κατά τη διάρκεια της τελευταίας συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής δόθηκα εξηγήσεις από τους υπηρεσιακούς υπαλλήλους. "Σε αυτή την διαδικασία ανακλήθηκε αυτό το σφάλμα, η παρατυπία. Ανακλήθηκε. Δόθηκαν οι εξηγήσεις από τους υπηρεσιακούς", είπε ο κ. Ζορμπάς.

Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε το ακόλουθο. Το ζήτημα της σωστής λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής δεν είναι καινούργιο. Ένα χρόνο πριν το Aegina Portal είχε υποβάλει ερώτηση στο δημοτικό συμβούλιο για τις συνεδριάσεις τις Οικονομικής Επιτροπής (video 1 λεπτό 33), καθώς για μήνες δεν μπορούσαμε να τις παρακολουθήσουμε και να τις καταγράψουμε με video, αφού είτε δεν γίνονταν, είτε γίνονταν διαφορετική ώρα από αυτή που ανέγραφε η πρόσκληση.

Επίσης, στην ίδια παρέμβαση, το Aegina Portal είχε παρατηρήσει ότι σύμφωνα με τις αποφάσεις που είχαν αναρτηθεί στην Διαύγεια, για πολλούς μήνες στις συνεδριάσεις της Επιτροπής δεν συμμετείχε μέλος της αντιπολίτευσης ως όφειλε. Εκ των πραγμάτων λοιπόν, εφόσον δεν υπήρχε η δυνατότητα δημοσιογραφικής κάλυψης, αλλά ούτε και ελέγχου από μέλος της αντιπολίτευσης οι αποφάσεις δεν τύγχαναν του ελέγχου, που ο νομοθέτης ορίζει, βάσει της δημόσιας φύσης των συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής.

Το ζήτημα της ενημέρωσης και της δημοσίευσης των αποφάσεων πρέπει να αναβαθμιστεί. Όσο αφορά την δημοσίευση των αποφάσεων στην ιστοσελίδα του δήμου, ο νόμος 3852/2010 άρθρο 12 αναφέρει ότι: Οι αποφάσεις της Επιτροπής δημοσιεύονται σύμφωνα με όσα προβλέπονται για τις αποφάσεις του ∆ημοτικού Συμβουλίου και αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου, με φροντίδα του προέδρου. Η μη δημοσίευσή τους στην ιστοσελίδα συνιστά λόγο ακυρότητάς τους. Από 19/07/2018 το άρθρο 77 του 4555/2018 όπως τροποποίησε την προηγούμενη παράγραφο αναφέρει ότι: Οι αποφάσεις των παραπάνω επιτροπών δημοσιεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις για τη δημοσίευση των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του δήμου με ευθύνη του προέδρου. Τα ίδια ισχύουν και για τις αποφάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Τόσο ο κύριος Παναγιώτης Κουκούλης, όσο και κύριος Σταμάτης Μαρμαρινός κατηγόρησαν τον πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής, ότι στην απόφαση εγγράφηκαν εννέα περισσότεροι κωδικοί από αυτούς που συζητήθηκαν στο θέμα της ημερήσιας διάταξης που ήταν αναμόρφωση του προϋπολογισμού (η έκτη). Μάλιστα ο κύριος Σταμάτης Μαρμαρινός είπε ότι θα μπορούσαν αυτοί οι κωδικοί να έρθουν την επόμενη ημέρα σε μία κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής και να συζητηθούν. Η αλήθεια είναι ότι ο νομοθέτης δίνει αυξημένες δυνατότητες στον πρόεδρο.

Ας δούμε τι ισχύει από 19/07/2018, βάσει του νόμου 4555/2018, άρθρο 77 παράγραφος 3: "Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος. Η επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι’ αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης". Τυπικά και ουσιαστικά ο πρόεδρος τη επιτροπής είχε την δυνατότητα να θέσει υπόψιν των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τους επιπλέον κωδικούς.

Τι αφορούν αυτοί οι επιπλέον κωδικοί; Αν και δεν έχουμε το έντυπο της απόφασης, ένας από αυτούς για παράδειγμα αφορούσε ένα ποσό πλέον τον 3.000 ευρώ για αγορά κάδων καθαριότητας. Ο δήμος έχει ανάγκη από ευελιξία, όμως τα μέλη της επιτροπής πρέπει να είναι ενήμερα και να γνωρίζουν τι υπογράφουν. Αυτός ήταν και ο λόγος που ο κ. Κουκούλης έκανε λόγο για "πλαστογραφία", αφού  υπέγραψε (όπως και τα άλλα μέλη) για 9 κωδικούς, αλλά η απόφαση περιελάμβανε τελικά 18!

Από το 8ο λεπτό και μετά, του video με κεντρικά σημεία της συγκεκριμένης συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου που παραθέτουμε, εξελίσσεται μία συζήτηση με αρκετά τεχνικά θέματα γύρω από τις δύο αναμορφώσεις και τις αποφάσεις της Επιτροπής. Για την ιστορία, τελικά αποσύρθηκε το δεύτερο μέρος του θέματος, δηλαδή η ψήφιση της έκτης αναμόρφωσης.

Για την λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής, είναι αναγκαίο καταρχήν τα μέλη της να καταρτίσουν ένα κανονισμό λειτουργίας, ώστε να υπάρξει μία κοινή βάση, για ζητήματα που τα μέλη της θεωρούν κρίσιμα.