Αποφασίστηκε η τροποποίηση, που εξασφαλίζει την παράταση της λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Αίγινας για τρία χρόνια.


Απόφαση έγκρισης τροποποίησης, λόγω της παράτασης της χρηματοδότησης της λειτουργίας των δομών Κέντρα Κοινότητας για τρία ακόμη χρόνια, έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο. Να υπενθυμίσουμε ότι το Κέντρο Κοινότητας Αίγινας ξεκίνησε να λειτουργεί στις 3 Αυγούστου 2017, σε ισόγειο χώρο στο κτήριο του νέου δημαρχείου της Αίγινας και παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες: 1) Υποδοχή - Ενημέρωση - Υποστήριξη των Πολιτών 2) Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές 3) Παροχή υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων.

Λίγα λόγια για τα στατιστικά λειτουργία του: συνολικός αριθμός εξυπηρετήσεων της Δομής: 5093, συνολικός αριθμός εξυπηρετήσεων τις τελευταίες 30 ημέρες: 329, μέσος όρος εξυπηρετήσεων ανά ημέρα: 10 Δημοφιλέστερες υπηρεσίες: Υποδοχή - Ενημέρωση - Υποστήριξη.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Η εισήγηση του δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά προς τους δημοτικούς συμβούλους ανέφερε τα ακόλουθα: "Η λήψη απόφασης του ανωτέρω θέματος κρίνεται επιτακτική και μείζονος σημασίας και δε δύναται να καθυστερήσει διότι, αφορά στην χρηματοδότηση και συνέχιση της ήδη υπάρχουσας δομής «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αίγινας», δομή που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Αττικής με σκοπό την προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας.

Η ανωτέρω δομή συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τον ανωτέρω σκοπό και αποφασίστηκε η παράταση της λειτουργίας των δομών Κέντρα Κοινότητας για τρία έτη με αποτέλεσμα να κρίνεται επιτακτική ανάγκη για άμεση λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να τροποποιηθεί η Απόφαση Υλοποίησης με Ίδια Μέσα, με ενσωματωμένες όλες τις αλλαγές που αφορούν την πράξη και ειδικότερα την παράταση της δομής και κατ’ επέκταση παράταση των συμβάσεων των ατόμων που στελεχώνουν τη δομή.

Το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία 23 υπέρ έναντι 1 κατά, επί 24 ψηφισάντων μελών την τροποποίηση της απόφασης υλοποίησης του υποέργου 1 με ίδια μέσα. Μειοψήφησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ηλίας Παναγιώτης ο οποίος υποστήριξε ότι η πολιτεία πρέπει να μεριμνήσει ώστε τα κέντρα κοινότητας να αποκτήσουν μόνιμο χαρακτήρα στους Δήμους και να χρηματοδοτήσει τις δαπάνες λειτουργίας τους.

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εδώ μπορείτε να δείτε τον κανονισμό λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Αίγινας.

Περισσότερες πληροφορίες για το Κέντρο Κοινοτητας Αίγινας. Στοιχεία Επικοινωνίας Δημαρχείο Αίγινας Οινώνης 2 – 18010. Τηλ: 2297320043. Ώρες λειτουργίας από Δευτέρα έως Παρασκευή 9.00 -15.00

Η ιστοσελίδα του Κέντρου Κοινότητας Αίγινας.