Τα μέλη της πρωτοβάθμιας επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων του Δήμου Αίγινας για το έτος 2019.

Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 7ης Νοεμβρίου συγκροτήθηκε η πρωτοβάθμια επιτροπή συμβιβαστικής επίλυσης των φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων για τη βεβαίωση ή αναγνώριση φορολογικής απαλλαγής ή μείωση οποιουδήποτε αυτοτελούς φόρου, τέλους, δικαιώματος, εισφοράς, αντιτίμου προσωπικής εργασίας και προστίμου μεταξύ του Δήμου και φορολογουμένων κατά το έτος 2019, αποτελούμενη από τους:

Τακτικά μέλη
Α) Σκαλτσιώτη Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο.
Β) Λαμπαδάριο Στυλιανό, Δημοτικό Σύμβουλο.
Γ) Ροδάκη Λάμπρο, φορολογούμενο δημότη.

Αναπληρωματικά μέλη
Α) Καραγιάννη Δημήτριο, Δημοτικό Σύμβουλο.
Β) Τζίτζη Φίλιππο, Δημοτικό Σύμβουλο.
Γ) Χατζίνα Κωνσταντίνα, φορολογούμενη δημότισσα.
ΙΙ. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σκαλτσιώτης Γεώργιος με αναπληρωτή του το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Καραγιάννη Δημήτριο.
ΙΙΙ. Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής θα εκτελεί η υπάλληλος του Δήμου Μαρμαρινού Ζωή με αναπληρωτή της τον υπάλληλο του Δήμου Λορέντζο Αθανάσιο.