Καθορισμός τελών ύδρευσης και αποχέτευσης για το έτος 2020.


Δημοσιεύθηκε σήμερα η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 150/2019, που αφορά την συζήτηση του θέματος: "Περί προσδιορισμού των ανταποδοτικών τελών της υπηρεσίας ύδρευσης - αποχέτευσης για το έτος 2020". Το Συμβούλιο αποφάσισε:

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.1) Τον καθορισμό των τελών ύδρευσης και αποχέτευσης για το έτος 2020 ως ακολούθως:


2) Θεσπίζεται ειδικό τιμολόγιο ύδρευσης για ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς ως εξής:


Υπέρ της πρότασης έγκρισης του θέματος ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Σκαλτσιώτης Γεώργιος, Καραγιάννης Δημήτριος, Θεριανός Στυλιανός, Γκαρής Μάριος, Κουκούλη Μαρία, Μαυροθαλασσίτης Χρυσόστομος, Τζίτζης Φίλιππος, Μεθενίτης Παντελεήμων και Ντελής Αντώνιος. Κατά της πρότασης έγκρισης του θέματος ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Μαρμαρινός Παναγιώτης, Κουκούλης Παναγιώτης, Λογοθέτης Εμμανουήλ και Ηλίας Παναγιώτης.

Μπορείτε να δείτε τα πρακτικά της απόφασης εδώ.