Δημοσιεύθηκε η πράξη ένταξης του Δήμου Αίγινας, στην πρόσκληση για την πυροπροστασία σχολικών μονάδων στο Φιλόδημος ΙΙ.


Δημοσιεύθηκε χθες από το Υπουργείο Εσωτερικών η Ένταξη Πράξης του Δήμου Αίγινας στο Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ, στο πλαίσιο της πρόσκλησης: "Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων
πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας".

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Να υπενθυμήσουμε ότι το περιεχόμενο της πρόσκλησης αφορά στη χρηματοδότηση των δήμων της χώρας για:
  • Τη σύνταξη νέων μελετών πυροπροστασίας - σχεδίων κάτοψης και τεχνικών περιγραφών μονίμων συστημάτων πυροπροστασίας.
  • Την επικαιροποίηση παλαιών μελετών.
  • Τη σύνταξη και παράδοση των τευχών δημοπράτησης για την υλοποίηση των προβλεπόμενων στη μελέτη μέτρων και μέσων πυροπροστασίας.
  • Την υλοποίηση και τη συντήρηση μέτρων και μέσων εγκεκριμένης μελέτης πυροπροστασίας.
Για τον Δήμο Αίγινας ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 95.240 ευρώ από ΠΔΕ του Υπουργείου Εσωτερικών και 1.000 ευρώ από ιδίους πόρους του Δήμου Αίγινας. Η παρούσα έχει ισχύ έως την 31η Δεκεμβρίου 2020.