Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων. Δεύτερη τακτική επιχορήγηση έτους 2020. 105.048 ευρώ για τον Δήμο Αίγινας.

Από το Υπουργείο Εσωτερικών αποφασίστηκε η απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – Β΄ κατανομή έτους 2020. Σύμφωνα με τον πίνακα της απόφασης στον Δήμο Αίγινας αναλογούν 105.048,72 ευρώ.