Δημοσιεύθηκε η απόφαση για την σύσταση της Επιτροπής Υγείας του Δήμου Αίγινας. Ποιοι συμμετέχουν.


Δημοσιεύθηκε από το προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου, το απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την Σύσταση Επιτροπής Υγείας του Δήμου Αίγινας. Πρόκειται για συνεδρίαση που είχε γίνει στις 15η Ιανουαρίου 2020, αλλά η απόφαση δημοσιεύθηκε μόλις σήμερα.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Το Δημοτικό Συμβούλιο είχε αποφασίσει ομόφωνα (επί 16 ψηφισάντων) τα ακόλουθα:

Ι.- Συγκροτεί την Επιτροπή Υγείας του Δήμου Αίγινας, η οποία θα αποτελείται από δέκα (10) μέλη, Δημοτικούς Συμβούλους εκ του συνόλου του Δημοτικού Συμβουλίου, ιατρούς, καθώς και δημότες ειδικευόμενους σε θέματα υγείας, ως ακολούθως:

1) Σκαλτσιώτη Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο
2) Λογοθέτη Εμμανουήλ, Δημοτικό Σύμβουλο
3) Μαυροθαλασσίτη Χρυσόστομο, Δημοτικό Σύμβουλο
4) Δούκα Σωκράτη, Δημοτικό Σύμβουλο
5) Γαλάνη Γρηγόριο, Δημοτικό Σύμβουλο
6) Τζίτζη Φίλιππο, Δημοτικό Σύμβουλο
7) Πουλάκη Νικόλαο, Ιατρό
8) Γουρζή Βασιλική, Ιατρό
9) Πολυδώρου Αντώνιο, Ιατρό
10) Γιαννοπούλου Μαρία, Φαρμακοποιό

ΙΙ.- Ορίζει Πρόεδρο της Επιτροπής Υγείας το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Σκαλτσιώτη Γεώργιο.
ΙΙΙ.- Ορίζει Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Υγείας το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Μαυροθαλασσίτη Χρυσόστομο.
ΙV.- Χρέη Γραμματέα θα ασκεί πρόσωπο που θα οριστεί με απόφαση της εν λόγω Επιτροπής.