Το "άγνωστο" έργο της δεξαμενής αναρρύθμισης του υποθαλάσσιου αγωγού. Πως το περιέγραψε ο κ. Παναγιώτης Κουκούλης.

 
Το Aegina Portal ήδη από τον Φεβρουάριο του 2019 είχε εντοπίσει ένα "άγνωστο" έργο που συνδεόταν με τον υποθαλάσσιο αγωγό. Ο χαρακτηρισμός του οφείλεται στο γεγονός, πως ποτέ δεν υπήρξε ενημέρωση γι' αυτό. Τον Απρίλιο του ίδιου χρόνου εντοπίσαμε και το επίσημο έγγραφο της έγκρισης της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής. Αφορούσε στην κατασκευή ενός έργου ύψους 917.537 ευρώ, την κατασκευή δηλαδή μιας  δεξαμενής αναρρύθμισης και του σχετικού δικτύου προσαρμογής με το υφιστάμενο στην μεγάλη δεξαμενή του Λεοντείου.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Σύμφωνα δε με το ν. 3669/08, άρθρο 57, παρ. 1 "Ο φορέας κατασκευής του έργου έχει το δικαίωμα, αν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών, που δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση, να συνάπτει σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου, με την προϋπόθεση ότι οι συμπληρωματικές εργασίες δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για τις αναθέτουσες αρχές".
 
Η συνολική δαπάνη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης για την κατασκευή του συμπληρωματικού έργου παρουσιάζει υπέρβαση 4,41% έναντι του αρχικού συμβατικού αντικειμένου, δηλαδή μικρότερο του επιτρεπόμενου 50% από το άρθρο 57, ν. 3669/08, παρ. 1. Έτσι το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρεις Αττικής (Σ.Δ.Ε.Π.Α., συνεδρία της 8-11-2018 θέμα 21ο) γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και τη σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών.
 
Ακόμη όμως και έτσι, το έργο για τον κύριο του έργου, που είναι ο Δήμος της Αίγινας, παραμένει άγνωστο, αφού το Δημοτικό Συμβούλιο δεν ενημερώθηκε ποτέ.
 
Το Aegina Portal στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου υπέβαλε σχετική ερώτηση στον δήμαρχο κ. Γιάννη Ζορμπά, την οποία απάντησε ο κ. Παναγιώτης Κουκούλης με την ιδιότητά του ως μέλους της Επιτροπής Παρακολούθησης.
 
Ο κ. Κουκούλης είπε:
 
"Ο αγωγός που ξεκινάει από το λιμάνι του Λεοντίου και καταλήγει στην νέα δεξαμενή είναι κατασκευασμένος με την τελευταία εργολαβία. Αυτός λοιπόν, παρατηρήθηκε ότι 200 μέτρα πριν φτάσει στην δεξαμενή, βρίσκεται σε σημείο περίπου πέντε μέτρα ψηλότερα, από εκεί που καταλήγει στην δεξαμενή. Κάνει μία ας το πούμε καμπούρα. Δημιουργεί λοιπόν μία υποπίεση σε ένα τμήμα του αγωγού σε εκείνο το σημείο, με συνέπεια την μεγαλύτερα καταπόνηση και ενδεχομένως την μείωση της παροχοτευτικότητας.

Για να το αντιμετωπίσει λοιπόν αυτό το θέμα ο ανάδοχος του υποθαλάσσιου, που είναι υποχρεωμένος να παραδώσει συγκεκριμένη ποσότητα νερού, λέει ότι εκεί υπάρχει κάποιο, ας το πούμε εμπόδιο, κάποιο ελάττωμα και προτείνει να το διορθώσει με μία καινούργια δεξαμενή που θα κατασκευάσει μέσα στο χώρο που είναι η κεντρική δεξαμενή του Λεοντίου, στο υψηλότερο σημείο, ούτως ώστε να πηγαίνει ο αγωγός κατευθείαν εκεί και να μην παρουσιάζει αυτή την καμπούρα και από αυτήν την καινούργια δεξαμενή της αναρρύθμισης να πηγαίνει με βαρύτητα μετά στην καινούργια δεξαμενή.
 
Αυτό όμως είναι μία καινούργια κατασκευή, που δεν περιλαμβάνεται μέσα στην εργολαβία του υποθαλάσσιου. Έχουν ξεκινήσει λοιπόν μία επέκταση της υπάρχουσας σύμβασης, ύψους 700.000 ευρώ για να κατασκευάσουν αυτή τη δεξαμενή. Παραδόξως και το έθεσα στους επιβλέποντες, δεν έχει ερωτηθεί ο Δήμος της Αίγινας". 
 
Στην επισήμανση του Aegina Portal ότι δεν έχει ακουστεί ποτέ κάτι για αυτό το έργο, ο κ. Παναγιώτης Κουκούλης είπε: "Ναι το ξέρουμε, ναι. Το μάθαμε κι εμείς εκεί. Τι ακριβώς θα συμβεί, είναι μία δεξαμενή  6x10x6 μέτρα είναι μια σοβαρή κατασκευή δηλαδή. Περιμένουμε λοιπόν διευκρινήσεις, κατά πόσο θα πρέπει να τουλάχιστον να μας ενημερώσουν για το τι ακριβώς συμβαίνει με αυτήν την συγκεκριμένη δεξαμενή. Όταν έχω νεώτερα θα σας ενημερώσω".