Με το ποσό των 20.000 ευρώ επιχορηγείται ο δήμος Αίγινας για δράσεις αποτροπής διάδοσης του κορονοϊού.

Με το ποσό των 20.000 ευρώ επιχορηγείται ο δήμος Αίγινας για τις δράσεις αποτροπής διάδοσης του κορονοϊού. Το ποσό προέρχεται από την έκτακτη κατανομή ποσού 10.770.000 ευρώ, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020 στους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19.

Από το Podcasting Feed του ένθετου Ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Η απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών αναφέρει ότι: "Κατανέμουμε στους Δήμους της Χώρας, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο "Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων", συνολικό ποσό 10.770.000,00€, για προμήθειες υλικού, για την παροχή μέσων προστασίας των εργαζομένων, καθώς και λοιπών υπηρεσιών συναφών με την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για την λήψη μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού COVID-19".
 
Τα  ποσά, θα αποδοθούν στους δικαιούχους Δήμους, με χρηματική εντολή του Υπουργείου μας προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.