Υπογράφηκε η ένταξη της πράξης για την επικαιροποίηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του Δήμου Αίγινας.

 
Υπογράφηκε από τον Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γιώργο Πατούλη η ένταξη της πράξης για την επικαιροποίηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του Δήμου Αίγινας. Φυσικό αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης αποτελεί η επικαιροποίηση του υπάρχοντος Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου Αίγινας το οποίο συντάχθηκε το έτος 2015.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Η επικαιροποίηση του υπάρχοντος Τοπικού Σχεδίου σκοπεύει στην εναρμόνιση με τις νέες απαιτήσεις της νομοθεσίας και τις σύγχρονες τάσεις. Στις 14 Ιουνίου 2018 εκδόθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση νέες Οδηγίες
με τις οποίες ενισχύονται τόσο οι στόχοι μείωσης όσο και οι περιορισμοί για την τελική διάθεση των στερεών αποβλήτων. Ακόμη η διαχείριση των στερεών αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αφορά στη μετατροπή της σε βιώσιμη διαχείριση υλικών μέσω της μετάβασης στην Κυκλική Οικονομία.
 
Σύμφωνα με την πράξη, έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην εφαρμογή δράσεων διαλογής στη πηγή διακριτών ρευμάτων αποβλήτων και στο σχεδιασμό των σημείων συγκέντρωσης αυτών των υλικών, είτε για προώθηση στην αγορά (ανακυκλώσιμα), είτε για περαιτέρω επεξεργασία (βιοαπόβλητα), προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του νέου θεσμικού πλαισίου της Ε.Ε. για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων.
 
Το αντικείμενο της Πράξης αποτελείται από:
-Tην επικαιροποίηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του Δήμου
-Τον σχεδιασμό του δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων
 
Τι θα περιλαμβάνει η πράξη όταν αυτή παραδοθεί:
 
1. Η επικαιροποίηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του Δήμου που θα περιέχει:
-Το θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης στερεών αποβλήτων
-Τα βασικά χαρακτηριστικά κάθε Δήμου (γεωγραφικά, πληθυσμιακά, χωροταξικά, πολεοδομικά, κ.λπ.)
-Τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά παραγόμενων στερεών αποβλήτων
-Την υφιστάμενη κατάσταση διαχείρισης στερεών αποβλήτων
-Τους Τοπικούς στόχους διαχείρισης στερεών αποβλήτων Δήμου
-Τα προτεινόμενα μέτρα και δράσεις
-Τα οικονομικά στοιχεία (κόστη επένδυσης, λειτουργίας, χρηματοδότησης

2. Ο σχεδιασμός του δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων που θα περιέχει:
-Το πρόγραμμα διαλογής στην πηγή οργανικών αποβλήτων τροφίμων από οικίες και χώρους εμπορικών δραστηριοτήτων (εστιατόρια,
ξενοδοχεία, λαϊκές, κ.λπ.)
-Το πρόγραμμα διαλογής στην πηγή πράσινων αποβλήτων κήπων και πάρκων
-Το πρόγραμμα οικιακής κομποστοποίησης
 
Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 01/04/2020.
Η ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 31/12/2020.
Η ανάληψη της νομικής δέσμευσης του πρώτου κύριου υποέργου πραγματοποιείται έως 01/05/2020
 
Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε 24.800.


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png