Έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης ύψους 3.789.440 ευρώ για τη μεταφορά νερού στην Αίγινα την περίοδο 2020 - 2021.

 
Το ποσό των 3.789.440 ευρώ για την μεταφορά πόσιμου νερού στην Αίγινα με υδροφόρα πλοία θα διατεθεί για τα έτη 2020-2021. Αυτό προκύπτει από την δημοσίευση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης πολυετούς δαπάνης, με αριθμό 68/2020 που υπογράφει ο δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Πιο αναλυτικά το ποσό των  3.789.440 ευρώ κατανέμεται για το 2020 με σε 2.612.000 ευρώ, ποσό που έχει δεσμευθεί από τον προϋπολογισμό του 2020 και 1.177.440 ευρώ για το έτος 2021.
 
Η απόφαση αναφέρει επίσης ότι: Με την έναρξη κάθε επόμενου οικονομικού έτους που αφορά στην υλοποίηση της δαπάνης αυτής, πρέπει να εκδοθούν και να καταχωρηθούν αμέσως και κατ' απόλυτη προτεραιότητα, οι αποφάσεις ανάληψης της παρούσας πολυετούς υποχρέωσης, κατά το μέρος που αφορούν στην εναπομείνασα πίστωση για τη δαπάνη που θα πραγματοποιηθεί εντός του έτους αυτού.
 
Επίσης ανακαλείται η απόφαση ανάληψης πολυετούς δαπάνης με αριθμό 866/2019 (ημερομηνία 19ης Νοεμβρίου 2019) η οποία προέβλεπε δαπάνη κατά πολύ μεγαλύτερη, δηλαδή 7.578.880 στο σύνολο, με κατανομή  3.789.440 για το 2020 και 3.789.440 για το 2021 (αρ. μελέτης 87/2019).
 
Η παρούσα απόφαση θα κοινοποιηθεί στην οικεία Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α., προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη κατά τον έλεγχο νομιμότητας του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους που αφορά η σχετική δαπάνη.

Διαβάστε αναλυτικά την απόφαση εδώ.


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png