Εγκρίθηκε η παραχώρηση, της χρήσης τμήματος του ισογείου του Κοινοτικού Καταστήματος Μεσαγρού, για την επαναλειτουργία του Αστυνομικού Σταθμού.

 
Η απόφαση ενός θέματος, που είχε συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 10 Φεβρουαρίου 2020, δημοσιεύθηκε σήμερα. Το θέμα αφορούσε στην παραχώρηση τμήματος, του ισογείου χώρου του Κοινοτικού Καταστήματος Μεσαγρού, για τη στέγαση και επαναλειτουργία του Αστυνομικού Σταθμού της περιοχής. Το ζήτημα δεν είναι καινούργιο και έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Στην συνεδρίαση τέθηκε υπόψιν του Σώματος 12/2019 απόφαση της Κοινότητας Μεσαγρού, η οποία αναφέρει ότι: "Εκφράζει θετική γνώμη στην παραχώρηση - δωρεά τμήματος χρήσης ισογείου του Κοινοτικού
Καταστήματος Μεσαγρού για τη στέγαση και επαναλειτουργία του Αστυνομικού Σταθμού για την αστυνόμευση της περιοχής και με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι η βάρδια και λειτουργία του Σταθμού θα είναι επί 24ώρου βάσεως", όπως αναφέρεται στο απόσπασμα του πρακτικού της συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου.
 
Το Σώμα αποφάσισε, κατά πλειοψηφία με 12 υπέρ, έναντι 4 κατά επί 20 ψηφισάντων μελών (συμπεριλαμβανομένης της ψήφου του Προέδρου της Κοινότητας Μεσαγρού) ότι:
  • Εγκρίνει την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης τμήματος του ισογείου του Κοινοτικού Καταστήματος Μεσαγρού επιφανείας 67,85 τ.μ, όπως εμφαίνεται στο σχεδιάγραμμα της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου για τη στέγαση και επαναλειτουργία του Αστυνομικού Σταθμού Μεσαγρού για την κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών, με τις εξής προϋποθέσεις:της διαμόρφωσης του χώρου με δαπάνες του δημοσίου, ώστε να πληροί τις οριζόμενες εκτου Νόμου προδιαγραφές,της διατήρησης της καλής κατάστασης αυτού, της καθαριότητας του χώρου, της συντήρησης και της άμεσης αποκατάστασης πάσης ζημίας που ήθελε προκύψει από υπαιτιότητα του προσωπικού του Σταθμού, με δαπάνες του δημοσίου της λειτουργίας του Αστυνομικού Σταθμού Μεσαγρού επί 24ώρου βάσεως.
  • Η απόφαση αυτή ισχύει έως ότου τροποποιηθεί ή ανακληθεί με νεότερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
  • Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τις ενέργειές του για την περαίωση της παρούσας απόφασης.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Κουκούλης Παναγιώτης, κ. Δούκας Σωκράτης, κ. Πούντος Νικόλαος και κ. Τζίτζης Φίλιππος ψήφισαν αρνητικά στην πρόταση έγκρισης του θέματος αυτού. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Λαμπαδάριος Στυλιανός, κ. Ντελής Αντώνιος, κ. Ηλίας Παναγιώτης και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Μεσαγρού κ. Λεούσης Εμμανουήλ ψήφισαν “παρών”. Η απόφαση αυτή πήρε α.α.  27/2020.

Μπορείτε να δείτε εδώ την απόφαση.


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png