Συγκροτήθηκε συνεργείο για την αφαίρεση και περισυλλογή αντικειμένων, σε περίπτωση αυθαίρετης κατάληψης κοινόχρηστου χώρου.

 
Με απόφαση του δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά που δημοσιεύθηκε σήμερα, συγκροτήθηκε συνεργείο για την αφαίρεση και περισυλλογή αντικειμένων πάσης φύσεως σε περίπτωση αυθαίρετης κατάληψης κοινόχρηστου χώρου.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Η απόφαση βασίζεται στην πρόσφατη τροπολογία του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο: "Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινοχρήστους χώρους από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ)", της παρ. 4 του άρθρου 65 του Ν. 4688/2020, που αναφέρει ότι: "Με απόφαση του οικείου Δημάρχου είναι δυνατή η συγκρότηση συνεργείων ελέγχου για την τήρηση των διατάξεων της νομοθεσίας για τη λειτουργία των ΚΥΕ, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου για τα μέγιστα επιτρεπόμενα όρια ηχοστάθμης από τη χρήση μουσικής, τα οποία αποτελούνται από δημοτικούς υπαλλήλους και προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας, εφόσον λειτουργεί Υπηρεσία Δημοτικής Αστυνομίας στον οικείο δήμο. Ελεγκτικές αρμοδιότητες άλλων Υπηρεσιών και Φορέων δεν θίγονται από τις διατάξεις του παρόντος. Με όμοια απόφαση συγκροτούνται συνεργεία από υπαλλήλους του οικείου δήμου για την αφαίρεση και περισυλλογή αντικειμένων πάσης φύσεως επί του αυθαιρέτως καταληφθέντος κοινόχρηστου χώρου. Στο προσωπικό των συνεργείωντης παρούσας καταβάλλεται αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης και απασχόλησης κατά τη νύχτα και κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες, σύμφωνα με τα ισχύοντα στο άρθρο 20 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176)".
 
Επίσης στο σκεπτικό της απόφασης λαμβάνεται υπόψιν το από 11-06-2020 έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος Αίγινας σχετικά με τη σύσταση συνεργείων μετά της συνδρομής της Υπηρεσίας τους  και την ανάγκη συγκρότησης συνεργείου για την αφαίρεση και περισυλλογή αντικειμένων πάσης φύσεως σε περίπτωση αυθαίρετης κατάληψης κοινόχρηστου χώρου.
 
Η συγκεκριμένη τροπολογία δίνει στους δήμους αυξημένες αρμοδιότητες στην παραχώρηση δημόσιου κοινόχρηστου χώρου στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, αλλά παράλληλα στη παράγραφο 2 γίνεται σαφές ότι: "για τη χορήγηση της αδείας χρήσης πρόσθετου χώρου λαμβάνονται υπόψη, ιδίως, η ακώλυτη διέλευση πεζών και οχημάτων, καθώς και η προστασία των διαβάσεων των ατόμων με αναπηρία και εμποδιζόμενων ατόμων (ΑμεΑ)".


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png