Επιτροπή επιλογής των φιλοξενούμενων παιδιών στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό της Χλόης για το έτος 2020-2021 και πίνακας μοριοδότησης των αιτήσεων.


Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 24 Ιουνίου, συζητήθηκε το θέμα της συγκρότησης ειδικής επιτροπής, επιλογής των φιλοξενούμενων παιδιών στο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Αίγινας για το έτος 2020-2021 και έγκριση σχετικού πίνακα μοριοδότησης των αιτήσεων.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την από 11-6-2020 έγγραφη εισήγηση της προϊσταμένης του αυτοτελούς τμήματος παιδείας, πολιτισμού, αθλητισμού και κοινωνικής προστασίας κας Χατζίνα Σοφίας, η οποία ακολουθεί:

Θέμα: Έγκριση της επιτροπής επιλογής των φιλοξενούμενων παιδιών στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό μας στη Χλόη Αίγινας για το έτος 2020-2021, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Αίγινας καθώς επίσης και έγκριση του πίνακα μοριοδότησης των σχετικών αιτήσεων.

Παρακαλώ να εγκρίνει το Δημοτικό Συμβούλιο Αίγινας, την παρακάτω επιτροπή επιλογής των φιλοξενούμενων παιδιών στον Παιδικό Σταθμό μας στη Χλόη Αίγινας, για το έτος 2020-2021 η οποία
θα καταρτίσει πίνακα επιλογής βάσει μορίων και θα αποφασίσει για την επιλογή των φιλοξενούμενων παιδιών. Μέλη της επιτροπής προτείνονται:

1. Ζορμπάς Ιωάννης, Δήμαρχος
2. Θεριανός Στυλιανός, εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος για τον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό.
3. Χατζίνα Σοφία, Προϊσταμένη του Τμήματος Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Κοινωνικής
Προστασίας.
4. Ρεκλείτου Αργυρώ, Νηπιαγωγός, Παιδαγωγικό Προσωπικό του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού.
5. Πιτυροπούλου Μαρία, Διοικητικός Υπάλληλος.

Επίσης, παρακαλώ να εγκρίνει το Δημοτικό Συμβούλιο τον συνημμένο πίνακα μοριοδότησης των αιτήσεων των γονέων για τα φιλοξενούμενα παιδιά.

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:
Ι. Ενέκρινε την συγκρότηση επιτροπής επιλογής των φιλοξενούμενων παιδιών στον Παιδικό Σταθμό του Δήμου στη Χλόη Αίγινας για το έτος 2020-2021, αποτελούμενη από τα παρακάτω
μέλη:
1. Καραγιάννης Δημήτριος, Αντιδήμαρχος Αίγινας
2. Θεριανός Στυλιανός, εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος για τον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό
3. Χατζίνα Σοφία, Προϊσταμένη του Τμήματος Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Κοινωνικής
Προστασίας
4. Ρεκλείτου Αργυρώ, Νηπιαγωγός, Παιδαγωγικό Προσωπικό του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού.
5. Μούρτζης Αντώνιος, Αντιδήμαρχος Αίγινας
6. Σαλπέα – Στάθη Αικατερίνη, Δημοτική Σύμβουλος Αίγινας
7. Μεθενίτης Παντελεήμων, Δημοτικός Σύμβουλος Αίγινας

ΙΙ. Ενέκρινε τον ακόλουθο πίνακα μοριοδότησης των αιτήσεων των γονέων των φιλοξενούμενων παιδιών.

Πίνακας Μοριοδότησης για εγγραφές σε παιδικό και Βρεφονηπιακό Σταθμό Δήμου Αίγινας
ΟΝΟΜΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ ΓΟΝΕΑ
ΟΝΟΜΑ ΤΕΚΝΟΥ


Παρατήρηση: Η δυναμικότητα του Σταθμού στη Χλόη Αίγινας είναι 40 παιδιά. Τα 40 αυτά παιδιά επιλέγονται από χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ και από την επιτροπή επιλογής. Το επιπλέον
10%, δηλαδή 4 παιδιά, που δυνάμεθα να δεχθούμε σε αυτό το Σταθμό, θα είναι παιδιά ιατρών που υπηρετούν στο ΕΣΥ, εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις βαθμίδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νησιού μας, αστυνομικών, λιμενικών ή από ιδιάζουσες περιπτώσεις με κοινωνικά κριτήρια, τα οποία θα κριθούν από την Επιτροπή.

(Η απόφαση με 15 θετικές ψήφους επί 16 ψηφισάντων μελών. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ηλίας Παναγιώτης ψήφισε παρών).


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png