Δημοσιεύθηκε η διακήρυξη για το έργο: "Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτηρίων και αύλειων χωρών και λοιπές δράσεις".

 
Τον Αύγουστο του 2018 είχε δημοσιευθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών η πράξη ένταξης του Δήμου Αίγινας στο Πρόγραμμα "ΦιλόΔημος ΙΙ" , στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙ, της Πράξης: "Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις, Δήμου Αίγινας" συνολικού προϋπολογισμού 57.300 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης το Δήμο Αίγινας. Η χρηματοδότηση της Πράξης επιμερίζεται από τις 52.300 ευρώ του ΠΔΕ - ΥΠΕΣ και 5.000 ευρώ από ίδιους πόρους, σύνολο 57.300 ευρώ.

Σύμφωνα με την περιγραφή του έργου ο δήμος της Αίγινας μετά την από 40717/3-8-2018 απόφαση ένταξης στο παραπάνω πρόγραμμα, πρόκειται να πραγματοποιήσει εργασίες επισκευής και συντήρησης σε όλα τα σχολεία και τους αύλειους χώρους τους, στην περιοχή αρμοδιότητάς του, καθώς και παρεμβάσεις που αποσκοπούν στη ασφάλεια των μαθητών κατά την προσέλευση και πρόσβαση στα σχολικά κτήρια.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Οι εργασίες που πρόκειται να πραγματοποιηθούν με την συμμετοχή του Δήμου μας στο πρόγραμμα  "Φιλόδημος ΙΙ" , Πρόσκληση ΙΙ, είναι κατά σειρά προτεραιότητας:

1) Κατασκευές κάποιων σταθερών ραμπών πρόσβασης ΑΜΕΑ (τσιμεντένιες ράμπες), με σκοπό την απρόσκοπτη πρόσβαση των μαθητών στους σχολικούς χώρους
2) Παρεμβάσεις, που αποσκοπούν στη ασφάλεια των μαθητών κατά την προσέλευση και πρόσβαση στα σχολικά κτηρια, ώστε οι χώροι των σχολείων να εναρμονίζονται με την ισχύουσα σχετική νομοθεσία, που αφορά την υγεία και την ασφάλεια, δηλαδή:
 
  • τοποθέτηση αναλάμπων φανών επισήμανσης κινδύνου
  • εγκατάσταση προειδοποιητικών πινακίδων περιορισμού της ταχύτητας των οχημάτων και
  • πινακίδων σήμανσης περιοχής πλησίον σχολικών χώρων, σύμφωνα με τον ΚΟΚ
 
3) Δαπάνες που αφορούν την επισκευή και συντήρηση κάποιων αύλειων χώρων σχολικών κτηρίων, με κατάλληλα δάπεδα ασφαλείας όπου απαιτείται.

Σύμφωνα με την διακήρυξη η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δύο μήνες, από την ημέρα ορισμού του επιβλέποντα μηχανικού.


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png