H εισήγηση για την ανάπλαση των Καποδιστριακών Διαδρομών και του Παραλιακού Μετώπου στην Πόλη της Αίγινας. Ποιες περιοχές και οδούς αφορά.


Στις 19 Οκτωβρίου συζητήθηκε στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και στην συνέχεια στην Οικονομική Επιτροπή το θέμα για την Ανάπλαση Καποδιστριακών Διαδρομών και Παραλιακού Μετώπου στην Πόλη της Αίγινας.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Επίσης, συζητήθηκε στο Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου (το έργο περιλαμβάνει την χερσαία ζώνη λιμένα) στην συνεδρίαση της 20ης Οκτωβρίου. Η απόφαση δημοσιεύθηκε στις 27 Οκτωβρίου και την παραθέτουμε. Η εισήγηση του προέδρου του Λιμενικού Ταμείου κ. Γιώργου Σκατσιώτη αναφέρει ότι: " θα πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή στη σύνταξη των όρων του σχετικού διαγωνισμού, δεδομένου του  πολύ μεγάλου πεδίου της σχεδιαζόμενης παρέμβασης, του γεγονότος ότι στο Master Plan του Λιμένα Αίγινας θα περιλαμβάνεται και Αρχιτεκτονική Μελέτη καθώς και του γεγονότος ότι στην υπηρεσία μας έχουν ήδη υποβληθεί δύο Αρχιτεκτονικές Μελέτες και τονίζει ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να είναι δεσμευτική για το Δ.Λ.Τ. Αίγινας, αλλά δυνητική η ανάθεση της μελέτης του έργου στον πρώτο βραβευθέντα μελετητή, αλλά να υπάρχει δικαίωμα επιλογής επί του συνόλου των βραβευθέντων και διακριθεισών μελετών που θα υποβληθούν".

Η απόφαση του Λιμενικού Ταμείου επί  επτά παρισταμένων μελών επί συνόλου εννέα ήταν ομόφωνη και ενέκρινε: "Τη συμμετοχή του Δ.Λ.Τ. Αίγινας στη διενέργεια αρχιτεκτονικού διαγωνισμού μελετών για το έργο: "Ανάπλαση Καποδιστριακών διαδρομών και παραλιακού μετώπου στην πόλη της Αίγινας", ο οποίος θα εκτελεσθεί από τον Δήμο Αίγινας με την προϋπόθεση η ανάθεση της μελέτης του έργου όσον αφορά τη Χερσαία Ζώνη Λιμένα στον πρώτο βραβευθέντα μελετητή, να είναι δυνητική και όχι δεσμευτική και να υπάρχει δικαίωμα επιλογής επί του συνόλου των βραβευθέντων και διακριθέντων μελετών που θα υποβληθούν καθώς και των ήδη εκπονημένων μελετών που έχει στη διάθεσή του το Δ.Λ.Τ. Αίγινας.

Λίγες ημέρες μετά στις 23 Οκτωβρίου συζητήθηκε και στο Δημοτικό Συμβούλιο ως θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Από το απόσπασμα των πρακτικών της συνεδρίασης δημοσιεύουμε σήμερα την εισήγηση για το θέμα, που ως περιεχόμενο είναι άγνωστο στο ευρύ κοινό.  Πρόκειται για την απόφαση που αφορά στην Έγκριση διενέργειας Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού για τη μελέτη του έργου "Ανάπλαση Καποδιστριακών Διαδρομών και Παραλιακού Μετώπου στην Πόλη της Αίγινας" και όχι την έγκριση κάποιου έργου ή κάποιας μελέτης που υπάρχει ήδη και σαφώς δεν αφορά μόνο το παραλιακό μέτωπο. Από την συζήτηση που έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο μεγάλο ενδιαφέρον παρουσίασε η τοποθέτηση του κ. Παναγιώτη Κουκούλη, κυρίως γιατί επιχείρησε να παρουσιάσει τις πραγματικές διαστάσεις το εγχειρήματος, τις δυσκολίες, τους στόχους και τον τρόπο αξιοποίησης της μελέτης και των προτάσεων στην τελική έκβασή τους. Επίσης τόνισε ότι στόχος του δήμου θα πρέπει είναι να πάρει ιδέες από τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό και να τις αξιοποιήσει. Μπορεί να διακρίνει κανείς αρκετές ενδιαφέρουσες απόψεις στην τοποθέτησή του.

Ιδιαίτερα σημαντική θα πρέπει να θεωρηθεί η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να χαρακτηρίσει το έργο "ως αξιόλογο τεχνικό έργο". Μπορείτε να δείτε την σχετική ανάλυση που είχε κάνει το Aegina Portal για το θέμα στις 21 Οκτωβρίου.

Ακολουθεί η εισήγηση του δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά προ τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Θέμα: Έγκριση διενέργειας Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού για τη μελέτη του έργου "Ανάπλαση Καποδιστριακών Διαδρομών και Παραλιακού Μετώπου στην Πόλη της Αίγινας"

Έχοντας υπόψη:

- Το άρθρο 206 παρ.1 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-07-2018) σύμφωνα με το οποίο "Για την προκήρυξη αρχιτεκτονικών διαγωνισμών με την απονομή βραβείων, καθώς και καλλιτεχνικών έργων απαιτείται απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, με την οποία καθορίζονται και οι όροι του διαγωνισμού".
- την Απόφαση 26804/2011 Υ.Π.Ε.Κ.Α. (ΦΕΚ1427/Β’/16.06.2011), "Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά τις υπ’ αριθμ. 22186/2012 (ΦΕΚ1494/4-5- 2012) και ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/81319/238/13.9.2019(ΦΕΚ 3537/Β/20.9.2019) αποφάσεις ΥΠΕΚΑ και Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας αντιστοίχως.

Εισηγούμεθα στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου την έγκριση διενέργειας Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού για τη μελέτη του έργου "Ανάπλαση Καποδιστριακών Διαδρομών και Παραλιακού Μετώπου στην Πόλη της Αίγινας".

Αναλυτικά: Το συγκεκριμένο έργο αφορά την ανάπλαση των διαδρομών – οδών πρόσβασης προς τα Καποδιστριακά Κτήρια της πόλης και του παραλιακού μετώπου. Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται:
 • Διαδρομή από τη Λ. Δημοκρατίας στον Πύργο Μαρκέλλου: το τμήμα της οδού Αιακού από τη συμβολή της με τη Λ. Δημοκρατίας μέχρι τον Πύργο Μαρκέλλου και η παρακείμενη πλατεία.
 • Διαδρομή από Λ. Δημοκρατίας στην εκκλησία της Μητρόπολης, το Εϋνάρδειο και το Δημοτικό Θέατρο: η οδός Χρ. Λαδά, η οδός Αντ. Πελεκάνου, τα παρακείμενα στα κτήρια της Μητρόπολης, του Εϋνάρδειου και του Δημοτικού Θεάτρου κοινόχρηστος χώρος και τμήματα των οδών, Αγ. Νεκταρίου, Αγίας Αθανασίας και Μητροπόλεως.
 • Διαδρομή από την εκκλησία της Μητρόπολης, το Εϋνάρδειο και το Δημοτικό Θέατρο στοΚυβερνείο: το τμήμα της οδού Μητροπόλεως από την εκκλησία της Μητρόπολης στο Κυβερνείο και τα παρακείμενα του κτηρίου του Κυβερνείου τμήματα των οδών Κυβερνείου και Αγ, Διονυσίου.
 • Διαδρομή από το Κυβερνείο στον πύργο Μαρκέλλου: το τμήμα της οδού Μητροπόλεως μεταξύ των διασταυρώσεων της με τις οδούς Αγ. Διονυσίου και Θωμαΐδου, και το τμήμα της οδού Θωμαΐδου μεταξύ των διασταυρώσεων της με τις οδούς Μητροπόλεως και Αιακού.
 • Διαδρομή από την εκκλησία της Μητρόπολης, το Εϋνάρδειο και το Δημοτικό Θέατρο στον Πύργο Μαρκέλλου: η οδός Διονυσίου Σολωμού, το τμήμα της οδού Ν. Πέππα μεταξύ των διασταυρώσεων της με τις οδούς Διονυσίου Σολωμού και Οσίου Λουκά, η οδός Οσίου Λουκά, το τμήμα της οδού Πηλέως μεταξύ των διασταυρώσεων της με τις οδούς Οσίου Λουκά και Αίαντος και η οδός Αίαντος.
 • Το τμήμα της Λ. Καζαντζάκη από την περιοχή του αρχαιολογικού χώρου της Κολώνας μέχρι τησυμβολή της με τη Λ. Δημοκρατίας (κτήριο Βογιατζή) με τους εκατέρωθεν κοινόχρηστους χώρους. 
 • Η Λ. Δημοκρατίας με τους εκατέρωθεν κοινόχρηστους χώρους.
 • Την περιοχή, η οποία περικλείεται από τις οδούς Λ. Δημοκρατίας, Χρ. Λαδά, Π. Ηρειώτη και Β.Γεωργίου και περιλαμβάνει το παλαιό Δημαρχείο και την Δημοτική Αγορά.
 • Το τμήμα της Λ. Τότη Χατζή από τη συμβολή της με τη Λ. Δημοκρατίας (Παναγίτσα) μέχρι την περιοχή Ακρογιάλι.
 • Η περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Φανερωμένης, Ι. Καποδίστρια, Γυμναστηρίου και ακτή Τότη Χατζή.
 • Η χερσαία ζώνη του λιμένα της Αίγινας.
Το έργο της Ανάπλασης είναι εξαιρετικής σημασίας για το σύνολο του Δήμου της Αίγινας. Στην περιοχή της προτεινόμενης Ανάπλασης ευρίσκονται, ως κύρια σημεία αναφοράς, ο αρχαιολογικός χώρος της Κολώνας και του αρχαίου λιμένα, η κεντρική Λεωφόρος Δημοκρατίας με τα νεοκλασικά διατηρητέα κτήρια και το κεντρικό λιμάνι του νησιού.

Ιδιαίτερη αναφορά οφείλεται στα Καποδιστριακά κτήρια, καθώς στην περιοχή της Ανάπλασης περιλαμβάνονται ο χώρος έμπροσθεν του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου και οι Καποδιστριακές Διαδρομές, οι οποίες οδηγούν από το λιμάνι στα λοιπά Καποδιστριακά κτήρια, δηλαδή στο Κυβερνείο, το Εϋνάρδειο, το Δημοτικό Θέατρο και τον Πύργο Μαρκέλλου.

Ως εκ τούτου, η προγραμματιζόμενη Ανάπλαση συνιστά, εκτός των άλλων, σημαντική συμβολική συμμετοχή του Δήμου Αίγινας στον εορτασμό των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821. Με πλαίσιο αυτά τα κύρια σημεία αναφοράς, η υπό ανάπλαση περιοχή είναι το ιστορικό κέντρο της πόλης, το κέντρο της κοινωνικής, πολιτιστικής και οικονομικής ζωής, η πύλη επικοινωνίας, το κέντρο των συγκοινωνιών καθώς και κέντρο αναψυχής και αθλητικών δραστηριοτήτων του νησιού. Χρήστες του συγκεκριμένου χώρου είναι το σύνολο των κατοίκων και των επισκεπτών της Αίγινας. Στόχος της ανάπλασης είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των χρηστών της περιοχής, η ευημερία του συνόλου των κατοίκων του Δήμου και η συμβολή στη διατήρηση της φυσιογνωμίας του νησιού της Αίγινας. Στο πλαίσιο αυτό επιδιώκονται:
 • Η ανάδειξη της ιστορικότητας της περιοχής
 • Η ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων
 • Η ανάδειξη των Καποδιστριακών Κτηρίων
 • Η αισθητική αναβάθμιση
 • Η χωροθέτηση και αρμονική συνύπαρξη των λειτουργιών και δραστηριοτήτων
 • Η αξιοποίηση των δημοτικών ακινήτων (παλαιό Δημαρχείο, κτήριο Δημοτικής Αγοράς)
 • Η περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής και η μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματοςτόσο ως υποδομή όσο και ως λειτουργία
 • Η σκίαση και φύτευση με ενσωμάτωση των αρχών του βιοκλιματικού σχεδιασμού
 • Η βελτίωση της προσβασιμότητας στην περιοχή και η άμβλυνση των ανισοτήτων
 • Η βελτίωση από κυκλοφοριακής άποψης της λειτουργίας της περιοχής μελέτης (κίνηση, στάθμευση οχημάτων κλπ.) σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Το έργο "Ανάπλαση Καποδιστριακών Διαδρομών και Παραλιακού Μετώπου στην Πόλη της Αίγινας» χαρακτηρίζεται ως αξιόλογο τεχνικό έργο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2και του άρθρου 3 παρ. α2 και α3 της με αρ. πρωτ. 26804/2011 απόφασης του Υ.Π.Ε.Κ.Α.
Είναι δε αξιόλογο αρχιτεκτονικό έργο γιατί έχει ευρύτερη κοινωνική, αρχιτεκτονική, πολεοδομική, συμβολική και περιβαλλοντική σημασία και η λειτουργία του, ο όγκος του, η θέση του και η χρήση του έχουν
σημαντική επίδραση στην ποιότητα ζωής αλλά και στην ευρύτερη εικόνα του δημόσιου χώρου στην πόλη της Αίγινας.

Ο παρών Διαγωνισμός, σύμφωνα με την Απόφαση 26804/2011 Υ.Π.Ε.Κ.Α. (ΦΕΚ1427/Β’/16.06.2011), "Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των δαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά τις υπ’ αριθμ.22186/2012 (ΦΕΚ 1494/4-5-2012) και ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/81319/238/13.9.2019 (ΦΕΚ3537/Β/20.9.2019) αποφάσεις ΥΠΕΚΑ και Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας αντιστοίχως χαρακτηρίζεται ως:Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός μιας κατηγορίας μελετών, με υποστηρικτικές κατηγορίες μελετών όπως την Τοπογραφική, Στατική, Ηλεκτρολογική, Μηχανολογική, Φυτοτεχνική, Υδραυλική,Κυκλοφοριακή, Περιβαλλοντική. Ανοικτός Διαγωνισμός στον οποίο μπορεί να συμμετέχει κάθε ενδιαφερόμενος μελετητής.

Διαγωνισμός προσχεδίων μελέτης υλοποίησης. Διαγωνισμός ενός σταδίου διότι θα πραγματοποιηθεί σε ένα στάδιο. Προβλέπεται η απονομή βραβείων. Ο αριθμός και τα ποσά των βραβείων θα καθορισθούν κατά τη σύνταξη των όρων του διαγωνισμού.Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, εισηγούμεθα στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη απόφασης με την οποία:- το έργο "Ανάπλαση Καποδιστριακών Διαδρομών και Παραλιακού Μετώπου στην Πόλη της Αίγινας» χαρακτηρίζεται ως αξιόλογο τεχνικό έργο.- εγκρίνεται η διενέργεια ανοιχτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού προσχεδίων μελέτης υλοποίησης του έργου «Ανάπλαση Καποδιστριακών Διαδρομών και Παραλιακού Μετώπου στην Πόλη τηςΑίγινας" με απονομή βραβείων.

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Δημάρχου και έλαβε υπόψη του:
 • Τις διατάξεις του ΔΚΚ (Ν.3463/2006) και του Ν.3852/2010.
 • Την επισήμανση του Αντιδημάρχου κ. Σκαλτσιώτη Γεώργιου ότι θα πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή στη σύνταξη των όρων του σχετικού διαγωνισμού, δεδομένου του πολύ μεγάλου πεδίου της σχεδιαζόμενης παρέμβασης, καθώς επίσης να μην είναι δεσμευτική για το Δήμο η ανάθεση της μελέτης του έργου στον πρώτο βραβευθέντα μελετητή, αλλά να υπάρχει δικαίωμα επιλογής επί του συνόλου των βραβευθέντων και διακριθεισών μελετών που θα υποβληθούν.
 • Τις λοιπές τοποθετήσεις, επισημάνσεις, απόψεις και προτάσεις των μελών του Συμβουλίου, οι οποίες με λεπτομέρεια αναγράφονται στα αναλυτικά πρακτικά της Συνεδρίασης,και κατόπιν διαλογικής συζήτησης,
Αποφάσισε ομόφωνα ότι:

Ι. Εγκρίνει το χαρακτηρισμό του έργου "Ανάπλαση Καποδιστριακών Διαδρομών και Παραλιακού Μετώπου στην Πόλη της Αίγινας" ως αξιόλογου τεχνικού έργου.
ΙΙ. Εγκρίνει τη διενέργεια ανοιχτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού προσχεδίων μελέτης υλοποίησης του έργου "Ανάπλαση Καποδιστριακών Διαδρομών και Παραλιακού Μετώπου στην Πόλη της Αίγινας" με απονομή βραβείων.

Μετά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ξεκινά μία διαδικασία που πρέπει να γίνει σε πολύ γρήγορους ρυθμούς για την συγκέντρωση των απαιτούμενων εγγράφων που θα κατατεθούν για την συμμετοχή του δήμου στην πρόσκληση. Η κατάθεση πρέπει να γίνει έως αύριο 30 Οκτωβρίου.


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png