Τι περιλαμβάνει η 4η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Αίγινας για το 2020. Οι κωδικοί που ενισχύθηκαν και μειώθηκαν.

Η 4η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Αίγινας για το 2020, συζητήθηκε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε μέσω τηλεδιάσκεψης στις 24 Νοεμβρίου.

Από το Podcasting Feed του ένθετου Ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Μαρμαρινός Σταμάτης, Σαλπέα - Στάθη Αικατερίνη, Κουκούλης Παναγιώτης, Λεούσης Νεκτάριος, Τζίτζης Φίλιππος και Ηλίας Παναγιώτης ψήφισαν αρνητικά στην πρόταση έγκρισης του θέματος. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Μούρτζης Δημήτριος, Μούρτζης Γεώργιος, Μεθενίτης Παντελής και Ντελής Αντώνιος απείχαν της ψηφοφορίας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε με 7 θετικούς ψήφους την τροποποίηση.

Στην συνέχεια παρουσιάζονται οι κωδικοί που ενισχύθηκαν, μειώθηκαν και δημιουργήθηκαν σ' αυτή την αναμόρφωση.

1. Ενισχύεται ο υπάρχων Κ.Α:20.6162.02 με τίτλο "Απομάκρυνση τεμαχισμένων ογκωδών αντικειμένων και απορριμμάτων από το χώρο γκαράζ" με ποσό 9.800,00€. Τελικό ποσό 14.800,00€.
2. Ενισχύεται ο υπάρχων Κ.Α:20.6162.01 με τίτλο "Απομάκρυνση και διάθεση εύφλεκτωνκαι επικίνδυνων για πρόκληση πυρκαγιάς υλικών" με ποσό 5000,00€. Τελικό ποσό 10.000,00€.
3. Δημιουργείται ο νέος Κ.Α: 25.7412.04 με τίτλο "Μελέτη αποχέτευσης Πέρδικας" με ποσό 24.800,00€.
4. Δημιουργείται ο νέος Κ.Α: 25.7412.05 με τίτλο "Η/Μ μελέτη αντλιοστασίων κεντρικού αποχετευτικού αγωγού Αίγινας –Πέρδικας -ΕΕΛ" με ποσό 24.800,00€.
5. Δημιουργείται ο νέος Κ.Α: 25.7412.06 με τίτλο "Τοπογραφικές εργασίες για την μελέτη αποχέτευσης πέρδικας" με ποσό 24.300,00€.6. Δημιουργείται ο νέος Κ.Α: 25.6117.01 με τίτλο "Υπηρεσίες συμβούλου για την ολοκλήρωση μελετών αποχέτευσης των οικισμών Αίγινας, Κυψέλης, Κοντού, Σφεντουριου" με ποσό 12.500,00€.
7. Δημιουργείται ο νέος Κ.Α:30.7412.04 με τίτλο "Συμπληρωματικές τοπογραφικές εργασίες για τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό με τίτλο “Ανάπλαση Καποδιστριακών Διαδρομών Παραλιακού Μετώπου στην πόλη της Αίγινας”" με ποσό 10.000,00€.
8. Μειώνεται ο υπάρχων Κ.Α: 30.7333.12 με τίτλο "Τσιμεντοστρώσεις δημοτικών δρόμων στο τοπικό Διαμέρισμα Κυψέλης 2020" με ποσό 20.000,00€.Τελικό ποσό 0€.
9. Μειώνεται ο υπάρχων Κ.Α: 45.7336.12 με τίτλο "Επισκευή συντήρηση οστεοφυλακίων στο Νεκροταφείο Αγ. Ειρήνης" με ποσό 10.000,00€.Τελικό ποσό 0€.
10. Ενισχύεται ο υπάρχων Κ.Α: 30.7333.15 με τίτλο: "Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικών δρόμων στην έδρα Δήμου Αίγινας 2020" με ποσό 75.000,00€. Τελικό ποσό: 95.000,00€
11. Μειώνεται ο υπάρχων Κ.Α: 30.7333.16 με τίτλο "Ασφαλτόστρωση Δημοτικών δρόμων στο Τοπικό Διαμέρισμα Βαθέος" με ποσό 20.000,00€. Τελικό ποσό: 0€.
12. Μειώνεται ο υπάρχων Κ.Α: 30.7333.17 με τίτλο "Ασφαλτόστρωση Δημοτικών δρόμων στο Τοπικό Διαμέρισμα Κυψέλης" με ποσό 20.000,00€. Τελικό ποσό: 0€.
13. Μειώνεται ο υπάρχων Κ.Α: 30.7333.18 με τίτλο "Ασφαλτόστρωση δημοτικών δρόμων στο τοπικό διαμέρισμα Πέρδικας" με ποσό 15.000,00€. Τελικό ποσό: 0€
14. Μειώνεται ο υπάρχων Κ.Α: 30.7333.19 με τίτλο "Ασφαλτόστρωση δρόμων στο Μεσαγρό" με ποσό 20.000,00€. Τελικό ποσό: 0€
15. Δημιουργείται ο νέος Κ.Α 25.7412.05 με τίτλο "Προκαταρκτική Μελέτη και ΠΠΕΑ Αγίας Μαρίνας" με ποσό 24.800,00€
16. Δημιουργείται ο νέος Κ.Α 20.6277.08 με τίτλο "Καθαρισμός λιμένων και ακτών του δήμου Αίγινας και αποκομιδή απορριμμάτων από κάδους συλλογής" με ποσό 79.995,28€ (Μέσω προγραμματικής σύμβασης με Λιμενικό Ταμείο).
17. Μειώνεται ο υπάρχων Κ.Α: 10.6261.01 με τίτλο "Επισκευή - Συντήρηση δημοτικών κτιρίων" με ποσό 5.000,00€. Τελικό ποσό 5.000,00€.
18. Μειώνεται ο υπάρχων Κ.Α: 10.7331.01 με τίτλο "Επισκευή - Συντήρηση Δημαρχείου" με ποσό 7.000,00€. Τελικό ποσό 1.000,00€.
19. Μειώνεται ο υπάρχων Κ.Α: 10.7331.02 με τίτλο "Επισκευή - Συντήρηση παλαιού Δημαρχείου (Χρήστου Λαδά 1)" με ποσό 9.000,00€. Τελικό ποσό 1.000,00€.
20. Μειώνεται ο υπάρχων Κ.Α: 10.7331.05 με τίτλο "Επισκευή - Συντήρηση Ιχθυαγοράς" με ποσό 8.000,00€. Τελικό ποσό 1.000,00€.
21. Μειώνεται ο υπάρχων Κ.Α: 10.7331.10 με τίτλο "Επισκευή - Συντήρηση Πυροσβεστικού Σταθμού" με ποσό 4.000,00€. Τελικό ποσό 1.000,00€.22. Μειώνεται ο υπάρχων Κ.Α: 10.7331.11 με τίτλο "Επισκευή - Συντήρηση Λαογραφικού Μουσείου Αίγινας" με ποσό 4.000,00€. Τελικό ποσό 1.000,00€.
23. Μειώνεται ο υπάρχων Κ.Α: 10.7325.01 με τίτλο "Επέκταση δικτύου φωτισμού Δήμου
Αίγινας και Τοπικών Κοινοτήτων" με ποσό 24.800,00€. Τελικό ποσό 0€.
24. Μειώνεται ο υπάρχων Κ.Α: 15.7332.01 με τίτλο "Επισκευή γηπέδου Μπάσκετ στην Τοπική Κοινότητα Πέρδικας" με ποσό 5.000,00€. Τελικό ποσό 0€.
25. Μειώνεται ο υπάρχων Κ.Α: 30.7412.02 με τίτλο "Μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη Σουβάλα της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέος" με ποσό 10.000,00€. Τελικό ποσό 0€.
26. Τροποποιείται ο υπάρχων Κ.Α : 30.7412.01 ως προς τον τίτλο “Μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Αγία Μαρίνα και εύρεση χώρου στάθμευσης” και γίνεται “Παροχή
Υπηρεσιών υποστήριξης της ΤΥ για τη συλλογή κυκλοφοριακών δεδομένων του οδικού δικτύου στην Αγία Μαρίνα και στη Σουβάλα Νήσου Αίγινας” με συνολικό ποσό 20.000,00€
27. Μειώνεται ο υπάρχων Κ.Α: 45.7412.01 με τίτλο "Μελέτη - αποτύπωση Δημοτικών Νεκροταφείων" με ποσό 10.000,00€. Τελικό ποσό 0€.
28. Μειώνεται ο υπάρχων Κ.Α: 70.7336.01 με τίτλο "Σήμανση οδών πλατειών, ενημερωτικών πληροφοριακών πινακίδων και κατόπτρων οδικής ασφάλειας" με ποσό 20.000,00€. Τελικό ποσό 0€.
29. Μειώνεται ο υπάρχων Κ.Α: 70.7336.04 με τίτλο "Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης οχημάτων θέση Κολώνα" με ποσό 6.000,00€. Τελικό ποσό 0€.
30. Μειώνεται ο υπάρχων Κ.Α: 70.7336.05 με τίτλο "Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης οχημάτων περιοχής Φυλακών" με ποσό 10.000,00€. Τελικό ποσό 0
31. Μειώνεται ο υπάρχων Κ.Α: 30.7412.03 με τίτλο "Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλη Αίγινας και καθορισμός επιλεγμένων οδών ως πεζοδρόμων ,κυκλοφοριακή και πολεοδομική μελέτη" με ποσό 23.800,00€. Τελικό ποσό 1.000€.


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png