Εντάχθηκε Πράξη του Λιμενικού Ταμείου Αίγινας στο πρόγραμμα "Φιλόδημος ΙΙ". Αφορά υποδομές του Αγκιστρίου.

Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών αποφάσισε την ένταξη στο Πρόγραμμα "Φιλόδημος ΙΙ", στο πλαίσιο της Πρόσκλησης VΙΙ, της ακόλουθης Πράξης με δικαιούχο φορέα το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας (Ν. Αττικής): "Μελέτες Αναβάθμισης Λιμενικών Υποδομών Νήσου Αγκιστρίου", συνολικού προϋπολογισμού 206.014 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), με τα παρακάτω υποέργα:

1. Αναβάθμιση Λιμενικών Υποδομών Μεγαλοχωρίου
2. Αναβάθμιση Λιμενικών Υποδομών Σκάλας

- Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου

Ο δικαιούχος οφείλει να τηρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις της Πρόσκλησης VΙΙ, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. Η παρούσα έχει ισχύ έως την 31η Δεκεμβρίου 2022.


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png