Την έγκριση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου υποθαλάσσιου αγωγού έως τις 30-9-2021 αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής.

Την έγκριση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου υποθαλάσσιου αγωγού έως τις 30-9-2021 αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής.
 
Στις 15 Δεκεμβρίου συνεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής. Το 6ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήταν η έγκριση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου για την Κατασκευή του Υποθαλάσσιου Αγωγού Σύνδεσης της Νήσου Αίγινας με την ΕΥΔΑΠ. Η Επιτροπή αποφάσισε κατά πλειοψηφία την έγκριση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου "Κατασκευή Υποθαλάσσιου Αγωγού Σύνδεσης της Νήσου Αίγινας με την ΕΥΔΑΠ», αναδόχου εταιρίας Τεχνική Εταιρεία Χρ. Σ. Δ. Κωνσταντινίδης Α.Ε. κατά εννέα μήνες, ήτοι μέχρι 30-9-2021, "με αναθεώρηση", σύμφωνα με την παρ. 8α του άρθρου 48 του Ν.3669/08.
 
Στις 24-11-2020 υποβλήθηκε αίτηση της αναδόχου εταιρείας Τεχνική Εταιρεία Χρ. Σ. Δ. Κωνσταντινίδης Α.Ε., για την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος κατά επτακόσιες τριάντα μία ημέρες , δηλαδή μέχρι 01-01-2023.
 
Υπενθυμίζεται ότι με απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής (334/11-02-2020) είχε εγκριθεί παράταση της προθεσμίας του έργου κατά διακόσιες ενενήντα μία ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι την 31-12-2020 και νωρίτερα η απόφαση 236/2019 με την οποία είχε δοθεί παράταση έως 31-12-2019.
 
Για την τελευταία παράταση στο σκεπτικό της απόφασης παραθέτεται πίνακας με τις ημερομηνίες που επικράτησε σφοδρή κακοκαιρία ή/και απεργία που έλαβε χώρα στην περιοχή εκτέλεσης των έργων, με αποτέλεσμα την χρονική καθυστέρηση της πόντισης του αγωγού κατά 137 (98Χ7/5) ημερολογιακών ημερών.
 
Στο επίσημο έγγραφο της απόφασης περιλαμβάνεται και το ζήτημα της αποκατάστασης των σωληνώσεων του αγωγού μετά την δολιοφθορά.
 
Ο Ανάδοχος υπέβαλε με την με αρ. 286/10-02-2020 Δήλωση Βλαβών στις αγκυροβολημένες σωληvογραμμές σύμφωνα με το άρθρο 58 του Ν. 3669/08. Η αποκατάσταση των βλαβών σωληνογραμμών ήταν απολύτως απαραίτητη για να είναι εφικτή η εκτέλεση της πόντισης και όπως είναι προφανές η διάρκεια των επισκευών καθυστέρησε ισόχρονα την εκτέλεση της πόντισης του αγωγού, δεδομένου ότι πρόκειται για απρόβλεπτη εργασία που επηρεάζει άμεσα την κρίσιμη διαδρομή του Έργου.
 
Η συγκρότηση της επιτροπής έγινε την 11/03/2020, η υποβολή της μεθόδου επισκευής έγινε την 30/03/2020, η δε έγκριση της μεθοδολογίας επισκευής έλαβε χώρα την 30/04/2020 και άμεσα παραγγέλθηκαν τα υλικά επισκευής με χρόνο άφιξης την 31/05/2020.
 
Ωστόσο τα υλικά επισκευής έφτασαν με μεγάλη καθυστέρηση μόλις την 26η Ιουλίου, ενώ η εκτέλεση των επισκευών έλαβε χώρα μεταξυ της 27ης Ιουλίου 2020 και 15ης Οκτωβρίου 2020. Κατά συνέπεια για το διάστημα από τις 01/06/2020 έως και τις 15/10/2020, ο Ανάδοχος δικαιούται ισόχρονη παράταση 136 ημερών για την συνολική προθεσμία του Έργου.
 
Ένα ακόμη ζήτημα που αναφέρεται στο σκεπτικό της απόφαση είναι η ανάγκη για εργασίες σύσφιξης των ενώσεων των σωληνογραμμών
 
Ο Ανάδοχος μετά το πέρας των επισκευών και στα πλαίσια των προαπαιτούμενων ελέγχων των σωληνογραμμών πριν την πόντιση διαπίστωσε ότι η ροπή σύσφιξης των ενώσεων είχε μειωθεί  κατά μέσο όρο 25%, δηλαδή από 560 Nm (της αρχικής σύσφιξης) σε 420 Nm (άνω της σuστηνόμενης ροπής των 245 Nm για την στεγανότητα από τον προμηθευτή των υλικών), που δύναται να αποδοθεί στην εναλλαγή των διαφορικών θερμοκρασιών, στην οποία συνεχώς υποβαλλόντουσαν οι σωληνογραμμές κατά την μακρόχρονη παραμονή τους στην επιφάνεια της θάλασσας. Για λόγους ασφαλείας του αγωγού κατά την πόντιση, ο Ανάδοχος  επανέφερε την ροπή σύσφιξης στα 600 Nm μεταξύ της 19/10 και της 20/11/2020.
 
Είναι σαφές ότι η απρόβλεπτη εργασία επηρεάζει την κρίσιμη διαδρομή του Έργου και κρίθηκε απαραίτητη για την ποιοτική διασφάλιση του Έργου. Κατά συνέπεια για το διάστημα από τις 19/10/2020 έως και τις 20/11/2020, ο Ανάδοχος δικαιούται ισόχρονη παράταση 32 ημερών για την συνολική προθεσμία του Έργου.
 
Στο έγγραφο παρατίθεται επίσης η αιτιολογία για την έγκριση παράτασης της εκτέλεσης του έργου.
 
Στην απόφαση επισυνάπτονται οι παρατηρήσεις του τακτικού μέλους της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χρήστου Καραμάνου και του αναπληρωματικού μέλους κ. Αικατερίνης Λογοθέτη ότι: "Ψηφίζουμε ΚΑΤΑ, διότι θεωρούμε ότι η καθυστέρηση του έργου οφείλεται στην μη πόντιση του αγωγού στο διάστημα από 21/9/2020 έως 10/10/2020, όπως προβλεπόταν στην υπ ̓ αρ. 1775/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Θεωρούμε δε αναγκαίο γραφτεί στην Απόφαση ότι η παράταση ολοκλήρωσης του έργου δίδεται υπό τον όρο ότι ο Ανάδοχος δεν δικαιούται πρόσθετης αποζημίωσης πέραν της νόμιμης αναθεώρησης".
 
 
Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Κατσικάρης Δημήτριος και το αναπληρωματικό μέλος κ. Κατριβάνος Γεώργιος υπερψηφίζουν την ως άνω απόφαση με την εξής παρατήρηση: «Ένα εμβληματικό, πρωτότυπο και απολύτως απαραίτητο έργο, το οποίο η παράταξή μας ξεκίνησε το 2014 μετά από μεγάλη προετοιμασία και αγώνα, κινείται με «ρυθμούς χελώνας» αφού η πόντιση του αγωγού που ήταν προγραμματισμένη για τις αρχές Οκτωβρίου, ακόμη δεν έχει ξεκινήσει, και πλέον οδηγείται σε άγνωστη ημερομηνία και πάντως -με βάση τις καιρικές συνθήκες- το πιθανότερο είναι να ολοκληρωθεί την άνοιξη, με ότι αυτό συνεπάγεται για την συνολική πρόοδο του έργου.
 
Το αίτημα του αναδόχου για παράταση 2 ετών -μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2023- είναι απολύτως αποκαλυπτικό ότι η πορεία του έργου δεν πάει καθόλου καλά και ότι όλα τα χρονοδιαγράμματα έχουν ανατραπεί προς το χειρότερο. Το γεγονός ότι η αρμόδια τεχνική υπηρεσία της Περιφέρειας εισηγήθηκε 1 χρόνο παράταση δεν μας δημιουργεί κανέναν εφησυχασμό, αντιθέτως ηχεί ως «καμπανάκι κινδύνου» για το έργο, δεδομένου του αιτήματος του αναδόχου για διπλάσιο χρόνο παράτασης. Είναι σαφές ότι το έργο πρέπει να προχωρήσει χωρίς καμία περαιτέρω καθυστέρηση και χωρίς καμία περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση.
 
Ήδη έχει εγκριθεί αποζημίωση για θετικές ζημιές, με επιπλέον καταβολή πλέον του 1.532.000 ευρώ στον ανάδοχο (ζητούσε 3.690.000 ευρώ!-διεκδικεί το υπόλοιπο!), εντελώς αναιτιολόγητα και με λάθος υπολογισμούς που κακώς επιβαρύνουν την Περιφέρεια Αττικής -απόφαση που καταψηφίσαμε στην Οικονομική Επιτροπή. Με αυτά τα δεδομένα και επειδή η Αίγινα δεν μπορεί να περιμένει τον Αγωγό που «όλο έρχεται και ποτέ δεν φτάνει», διαφωνήσαμε με την εισήγηση για παράταση ενός έτους, αντιπροτείνοντας μικρότερη παράταση, μέσα στην οποία ο ανάδοχος μπορεί κατά την εκτίμησή μας να ολοκληρώσει το εμβληματικό αυτό έργο.
 
Εντέλει, ψηφίσαμε -και δόθηκε- 9 μήνες παράταση και σε κάθε περίπτωση δηλώνουμε ότι θεωρούμε απολύτως απαράδεκτη οποιαδήποτε περαιτέρω απαίτηση αποζημιώσεων και δεν θα δεχθούμε καμία νέα επιβάρυνση. Καλούμε τη διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής να ασχοληθεί σοβαρά με την πορεία του έργου και την τεχνική υπηρεσία να ελέγχει καθημερινά την πρόοδο των εργασιών για να μην γίνει καταλήξει «γεφύρι της Άρτας».
 
Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος δηλώνει λευκό, με την εξής παρατήρηση: «Στην 54η συνεδρίαση της Οικ. Επ. ψηφίσαμε λευκό αναπτύσσοντας τις παρατηρήσεις μας τόσο πάνω σε ελλείψεις της εισήγησης, όσο και στο γεγονός ότι δεν είναι δυνατόν να ελεγχθούν κάποια στοιχεία που παρουσίασε η Υπηρεσία. Το ίδιο και στην παρούσα εισήγηση. Για παράδειγμα: Ζητείται η παράταση
κατά τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες, επειδή υπήρξε χρονική καθυστέρηση της πόντισης του αγωγού κατά 137 (98Χ7/5) ημερολογιακές ημέρες λόγω σφοδρής κακοκαιρίας ή/και απεργίας που έλαβαν χώρα στην περιοχή εκτέλεσης των έργων και αναφέρει μεταξύ άλλων: 14 ημέρες τον Ιούλιο και 18 ημέρες τον Αύγουστο".
 


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png