Τι περιλαμβάνει η 6η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Αίγινας για το 2020.

Στην χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε η 6η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Αίγινας για το 2020. Στην συνέχεια παρουσιάζεται ποιοι κωδικοί δημιουργούνται, ποιοι ενισχύονται, ποιοι τροποποιούνται και ποιο μειώνονται:

Ως προς τα Έσοδα
1. Μειώνεται ο υπάρχων Κ.Α: 1329.11 με τίτλο «ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ COVID -19 με ποσό 126.634,22€. Τελικό ποσό : 0
2. Ενισχύεται ο υπάρχων Κ.Α 1329.05 με τίτλο “ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ “ με ποσό 183.266,85€.(126.634,22€ + (56.632,63 νέα
επιχορήγηση) Τελικό ποσό: 203.266,85
Σημείωση: Εκ παραδρομής είχαν δημιουργηθεί δύο όμοιοι κωδικοί και η είσπραξη των επιχορηγήσεων γίνεται κάθε φορά στον 13.29.05 κωδικό εσόδου. Για το λόγο αυτό τακτοποιείται.
3. Ενισχύεται ο υπάρχων Κ.Α: 00.4123.02 με τίτλο “Κρατήσεις από φόρο 4%” με ποσό 40.000€ Τελικό ποσό : 67.000 €
4. Ενισχύεται ο υπάρχων Κ.Α: 00.4123.05 με τίτλο “Κρατήσεις από φόρο 20%” με ποσό 10.000€ Τελικό ποσό : 17.000 €
5. Ενισχύεται ο υπάρχων Κ.Α: 00.4111.07 με τίτλο “Κρατήσεις υπέρ κύριας ασφάλισης ΕΦΚΑ (τ. Δημόσιο - 0824)” με ποσό 35.000€ Τελικό ποσό : 225.000 €
6. Ενισχύεται ο υπάρχων Κ.Α: 00.4111.13 με τίτλο “Έσοδα από κρατήσεις υπέρ ΤΠΔΥ” με ποσό 5.000€ Τελικό ποσό : 29.000 €
7. Ενισχύεται ο υπάρχων Κ.Α: 00.4111.19 με τίτλο “Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΟΑΕΔ 1% βάσει Ν.3986/2011” με ποσό 1.000€ Τελικό ποσό : 8.000 €
8. Ενισχύεται ο υπάρχων Κ.Α: 00.4111.04 με τίτλο “Κρατήσεις υπέρ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)” με ποσό 70.000€ Τελικό ποσό : 470.000 €
9. Ενισχύεται ο υπάρχων Κ.Α: 00.4121.02 με τίτλο “'Έσοδα κρατήσεων 2% από Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης βάσει Ν.3986/11” με ποσό 10.000€ Τελικό ποσό : 42.000 €
10. Δημιουργείται ο νέος Κ.Α: 1321.21 με τίτλο “Επισκευή και Ανακαίνιση Παιδικού Σταθμού Χλόης” με ποσό: 150.000,00€

Ως προς τα Έξοδα
1. Τροποποιείται ο υπάρχων Κ.Α: 20.7132.04 ως προς τον τίτλο από «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΚΤΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ – ΠΡΕΣΑ» σε «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2)
ΑΠΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ» και ταυτόχρονα ενισχύεται με ποσό 48.920,00€. Τελικό ποσό 96.720,00€.
2. Μειώνεται ο υπάρχων Κ.Α : 30.7412.01 με τίτλο “Παροχή Υπηρεσιών υποστήριξης της ΤΥ για τη συλλογή κυκλοφοριακών δεδομένων του οδικού δικτύου στην Αγιά Μαρίνα και στη Σουβάλα Νήσου Αίγινας” με συνολικό ποσό 20.000,00€. Τελικό ποσό: 0
3. Δημιουργείται ο νέος Κ.Α: 30.6112.06 με τίτλο “Παροχή Υπηρεσιών υποστήριξης της ΤΥ για τη συλλογή κυκλοφοριακών δεδομένων του οδικού δικτύου στην Αγιά Μαρίνα και στη Σουβάλα Νήσου Αίγινας” με ποσό: 20.000,00€
4. Μειώνεται ο υπάρχων Κ.Α : 10.6274.01 με τίτλο “Δαπάνες απολύμανσης-Απεντόμωσης- μυοκτονίας Δημοτικών κτιρίων” με ποσό 5.608,00€ . Τελικό ποσό: 8.092,00€.
Σημείωση: Το ποσό των 5.608,00€ μεταφέρεται στον υπάρχων Κ.Α 70.6699.01 με τίτλο “ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ”
5. Ενισχύεται ο υπάρχων Κ.Α 70.6699.01 με τίτλο “ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ” με ποσό 62.240,63€. (56.632,63 της χρηματοδότησης +
5.608,00€) Τελικό ποσό: 127.323,45€.
6. Δημιουργείται ο νέος Κ.Α: 20.6321.01 με τίτλο “Τέλη κυκλοφορίας δίκυκλων” με ποσό: 44,00€
7. Ενισχύεται ο υπάρχων Κ.Α: 20.6322.01 με τίτλο “Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων” με ποσό 4.000€. Τελικό ποσό: 9.000,00€.
8. Δημιουργείται ο νέος Κ.Α: 25.6321.01 με τίτλο “Τέλη κυκλοφορίας δίκυκλων” με ποσό: 88,00€
9. Ενισχύεται ο υπάρχων Κ.Α: 00.8223.02 με τίτλο “Απόδοση κρατήσεων από φόρο 4%” με ποσό 40.000€. Τελικό ποσό: 67.000,00€.
10. Ενισχύεται ο υπάρχων Κ.Α: 00.8223.05 με τίτλο “Απόδοση κρατήσεων από φόρο 20%” με ποσό 10.000€. Τελικό ποσό: 17.000,00€.
11. Ενισχύεται ο υπάρχων Κ.Α: 00.8211.07 με τίτλο “Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΕΦΚΑ (τ. Δημόσιο - 0824)” με ποσό 35.000€. Τελικό ποσό: 225.000,00€
12. Ενισχύεται ο υπάρχων Κ.Α: 00.8211.13 με τίτλο “Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΤΠΔΥ” με ποσό 5.000€. Τελικό ποσό: 29.000,00€.
13. Ενισχύεται ο υπάρχων Κ.Α: 00.8211.19 με τίτλο “Κράτηση 1% υπέρ ΟΑΕΔ βάσει Ν.3986/11 ΦΕΚ 152/Α/2011” με ποσό 1.000€. Τελικό ποσό: 8.000,00€.
14. Ενισχύεται ο υπάρχων Κ.Α: 00.8211.04 με τίτλο “Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)” με ποσό 70.000€. Τελικό ποσό: 470.000€.
15. Ενισχύεται ο υπάρχων Κ.Α: 00.8221.02 με τίτλο “'Έσοδα κρατήσεων 2% από Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης βάσει Ν.3986/11” με ποσό 10.000€. Τελικό ποσό: 42.000€.
16. Δημιουργείται ο νέος Κ.Α: 15.7331.01 με τίτλο “Επισκευή και Ανακαίνιση Παιδικού Σταθμού Χλόης” με ποσό: 150.000,00€
17. Μειώνεται ο υπάρχων Κ.Α : 10.6412.01 με τίτλο “Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά” με ποσό 1450,00€ . Τελικό ποσό: 1550,00€.
18. Μειώνεται ο υπάρχων Κ.Α : 15.6412.01 με τίτλο “Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά” με ποσό 400,00€ . Τελικό ποσό: 600,00€.
19. Μειώνεται ο υπάρχων Κ.Α : 25.6412.01 με τίτλο “Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά” με ποσό 1000,00€ . Τελικό ποσό: 0€.
20. Ενισχύεται ο υπάρχων Κ.Α : 20.6412.01 με τίτλο “Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά” με ποσό 1100,00€ . Τελικό ποσό: 2100,00€.
21. Ενισχύεται ο υπάρχων Κ.Α : 30.6412.01 με τίτλο “Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά” με ποσό 1750,00€ . Τελικό ποσό: 2750,00€.
22. Μειώνεται ο υπάρχων Κ.Α : 30.7412.04 με τίτλο “Συμπληρωματικές τοπογραφικές εργασίες για τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό με τίτλο "Ανάπλαση Καποδιστριακών
Διαδρομών Παραλιακού Μετώπου στην πόλη της Αίγινας"” με ποσό 10.000,00€ . Τελικό ποσό: 0€.
23. Δημιουργείται ο νέος Κ.Α : 30.6112.07 με τίτλο “Συμπληρωματικές τοπογραφικές εργασίες για τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό με τίτλο "Ανάπλαση Καποδιστριακών Διαδρομών Παραλιακού Μετώπου στην πόλη της Αίγινας"” με ποσό 10.000,00€ . Σημείωση: Εκ παραδρομής για τις “Συμπληρωματικές τοπογραφικές εργασίες για τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό με τίτλο "Ανάπλαση Καποδιστριακών Διαδρομών
Παραλιακού Μετώπου στην πόλη της Αίγινας" είχε δημιουργηθεί κωδικός (30.7412.04) που παραπέμπει σε μελέτη και για το λόγο αυτό τακτοποιείται.
24. Μειώνεται ο υπάρχων Κ.Α 25.7412.05 με τίτλο "Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ-ΠΕΡΔΙΚΑΣ-ΕΕΛ" με ποσό 24.800.00€. Τελικό
ποσό: 0
25. Ενισχύεται ο υπάρχων Κ.Α 25.6117.01 με τίτλο "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΙΓΙΝΑΣ, ΚΥΨΕΛΗΣ, ΚΟΝΤΟΥ,
ΣΦΕΝΤΟΥΡΙΟΥ" με ποσό 12.300,00€. Τελικό ποσό: 24.800,00€
26. Ενισχύεται ο υπάρχων Κ.Α 25.7412.06 με τίτλο" ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ" με ποσό 500,00€. Τελικό ποσό: 24.800,00€

ΥΠΑΡΧΟΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: 63.076,24€
ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: 22.024,24€

Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Μούρτζης Δημήτριος, Μαυροθαλασσίτης Χρυσόστομος, Μούρτζης Γεώργιος, Μαρμαρινός Σταμάτης, Σαλπέα – Στάθη Αικατερίνη και Τζίτζης Φίλιππος, οι
οποίοι ψήφισαν αρνητικά στην πρόταση έγκρισης του θέματος. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Βατικιώτης Δημήτριος και Ηλίας Παναγιώτης ψήφισαν "παρών".


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png