Ξεκίνησε η διαδικασία της επιλογή συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Αίγινας.

Δημοσιεύθηκε στις 29 Δεκεμβρίου η διακήρυξη για τον συνοπτικό διαγωνισμό, που αφορά στην παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής, γνωστότερου ως ΣΒΑΚ. Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Πράσινο Ταμείο και η εκτιμώμενη αξία του κόστους της σύμβασης 30.000 με ΦΠΑ.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής για την εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Αίγινας. Η εν λόγω παροχή υπηρεσίας έχει ως στόχο την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και τη διατύπωση - εξειδίκευση κατάλληλων μέτρων που θα συμβάλουν στη Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα και ανάπτυξη, μέσω της εκπόνησης ενός ολοκληρωμένου Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ).

Τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) είναι ένα στρατηγικό σχέδιο που βασίζονται στις υφιστάμενες πρακτικές σχεδιασμού και εμπνέονται από τις αρχές του ενιαίου σχεδιασμού, της συμμετοχής και της αξιολόγησης ώστε να καλύψουν τις ανάγκες κινητικότητας και μετακινήσεων των ανθρώπων σήμερα και στο μέλλον, για μια καλύτερη ποιότητα ζωής στην πόλη και την περίμετρό της. Τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) έχουν στόχο να δημιουργήσουν ένα βιώσιμο σύστημα αστικών συγκοινωνιών και μετακινήσεων που:
  • εξασφαλίζουν προσβασιμότητα των θέσεων εργασίας και των υπηρεσιών σε όλους
  • βελτιώνουν την προστασία και την ασφάλεια των μετακινουμένων
  • μειώνουν την ρύπανση, τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και την κατανάλωση ενέργειας
  • αυξάνουν την αποτελεσματικότητα και την οικονομική αποδοτικότητα των μεταφορών
  • ανθρώπων και εμπορευμάτων
  • ενισχύει την ελκυστικότητα και την ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος
Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png