Δημοσιεύθηκε η κανονιστική απόφαση για την τροποποίηση του Κανονισμού Ύδρευσης. Αφορά την σύσταση επιτροπής εξέτασης ενστάσεων.


Δημοσιεύθηκε στις 16 Δεκεμβρίου η κανονιστική απόφαση για την τροποποίηση του ισχύοντα Κανονισμού Ύδρευσης του Δήμου Αίγινας. Πρόκειται για παλαιότερη απόφαση που είχε ληφθεί στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 23 Οκτωβρίου 2020. Το θέμα ήταν η "Σύσταση επιτροπής εξέτασης ενστάσεων για πρόστιμα που επιβάλλονται επί βεβαιωμένων παραβάσεων του Κανονισμού Ύδρευσης του Δήμου μας και τροποποίηση του ισχύοντος Κανονισμού Ύδρευσης".

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.

Τι αφορά η τροποίηση του κανονισμού ύδρευσης

Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 2 "Γενικοί όροι" προστίθεται το παρακάτω εδάφιο: Τυχόν ενστάσεις επί των προστίμων που αφορούν βεβαιωμένες παραβάσεις του κανονισμού ύδρευσηςτου Δήμου εξετάζονται από την αρμόδια επιτροπή ενστάσεων. Ένσταση μπορεί να υποβάλλει ο άμεσαενδιαφερόμενος ή άλλο εξουσιοδοτημένο από τον ενδιαφερόμενο πρόσωπο. Η ένσταση υποβάλλεταιστο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επίδοση τηςπράξης στον υπόχρεο ή από τότε που αποδεδειγμένα έλαβε πλήρη γνώση αυτής.

Εγκρίνει τη σύσταση επιτροπής εξέτασης ενστάσεων των παραβάσεων του κανονισμού ύδρευσης του Δήμου Αίγινας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία θα αποτελείται από τους:

1. Τον Αντιδήμαρχο Ύδρευσης
2. Έναν υπάλληλο της υπηρεσίας ύδρευσης που θα εκτελεί χρέη επόπτη
3. Τον προϊστάμενο του τμήματος εσόδων και περιουσίας
4. Ένα μέλος της αντιπολίτευσης. (Κατόπιν πρότασης του επικεφαλής της δημοτικής παράταξης "Αίγινα εν δράσει" κ. Μούρτζη Δημήτριου, η οποία έγινε αποδεκτή από το Σώμα, στην εν λόγω επιτροπή θα συμμετέχει έως το τέλος της τρέχουσας δημοτικής θητείας, ως μέλος της αντιπολίτευσης, η κυρία Σαλπέα - Στάθη Αικατερίνη).

Τέλος, εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την συγκρότηση της εν λόγω επιτροπής. Μειοψήφησε ο Δημοτικός Σύμβουλος Ηλίας Παναγιώτης ο οποίος ψήφισε αρνητικά στην πρόταση έγκρισης του θέματος.


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png