Η Αίγινα στο Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Λυμάτων Οικισμών Προτεραιότητας.


Στις 4 Ιανουαρίου δημοσιεύθηκε η έγκριση της απόφασης που αφορά το Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Λυμάτων Οικισμών Προτεραιότητας, το οποίο παρουσιάστηκε στην αρμόδια επιτροπή την Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2020, για την κάλυψη του αναγκαίου πρόσφορου όρου της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027. Στο περιεχόμενο του σχεδίου περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πληροφορίες για την Αίγινα.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Σύμφωνα με το κείμενο του Σχεδίου:

Στην Περιφέρεια Αττικής για την εφαρμογή της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ "για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων" έχουν χαρακτηριστεί:
  • τέσσερις οικισμοί ως Α’ Προτεραιότητας,
  • επτά οικισμοί ως Β ́ προτεραιότητας
  • τριάντα οκτώ οικισμοί ως Γ’ Προτεραιότητας
Η Αίγινα βρίσκεται ανάμεσα στους οικισμούς με ανάγκες σε υποδομές χωρίς προγραμματισμό χρηματοδότησης κατά την τρέχουσα περίοδο και πιο συγκεκριμένα στου οικισμούς Γ’ Προτεραιότητας (38 οικισμοί) για τους οποίους δεν έχει ολοκληρωθεί η σύνταξη των απαραίτητων μελετών και επομένως δεν διαθέτουν ωριμότητα εκτέλεσης έργων.

Αυτή η κατηγορία των οικισμών βρίσκεται πιο μακριά χρονικά από την κάλυψη των υποχρεώσεων με βάση την Οδηγία 91/271. Για τους οικισμούς αυτούς έχει προβλεφθεί χρηματοδότηση από το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ και έχει εκδοθεί σχετική πρόσκληση. Προκειμένου να διασφαλιστεί ο σχεδιασμός των εγκαταστάσεων με βάση τον ισοδύναμο πληθυσμό και την προβλεπόμενη πληθυσμιακή αύξηση, η ένταξη των πράξεων για την εκπόνηση των μελετών γίνεται, σύμφωνα με την πρόσκληση, με τη σύμφωνη γνώμη της τεχνικής Γραμματείας Λυμάτων.

Ο προϋπολογισμός των απαιτούμενων έργων για τους 38 αυτούς οικισμούς είναι ενδεικτικός και έχει προκύψει κατά το πλείστον με βάση την εμπειρογνωμοσύνη της DG Regio για τα ενδεικτικά κόστη δικτύων αποχέτευσης και εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων. Σε μερικές περιπτώσεις έχει προκύψει από την προεκτιμώμενη αμοιβής μελέτης ή την προεκτίμηση του μελετητή για τις υπό εξέλιξη μελέτες. Σε κάθε περίπτωση ο τελικός προϋπολογισμός των έργων θα οριστικοποιηθεί με την ολοκλήρωση των αναγκαίων μελετών.


Στους οικισμούς Γ’ Προτεραιότητας, δώδεκα έχουν χαμηλή έως μηδενική ωριμότητα των απαιτούμενων έργων υποδομής (ΔΑ ή/και ΕΕΛ) αλλά έχουν προβλεφθεί οι αναγκαίοι πόροι για την συγχρηματοδότηση ωρίμανσης των υποδομών τους (Αίγινα, Κίτσι, Αγία Μαρίνα Κορωπίου, Ανάβυσσος, Καλύβια Θορικού (Λαγονήσι), Παλαιά Φώκαια, Σαρωνίδα, Αυλώνας, Μαρκόπουλο Ωρωπού, Νέα Παλάτια, Χαλκούτσι, Λεοντάριο). Τα αναγκαία έργα θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ 2021-2027.

Στο άρθρο για τις ενέργειες ωρίμανσης ανώριμων έργων - εκτέλεση αναφέρεται ότι:

Το μέτρο περιλαμβάνει τις αναγκαίες μελέτες και δράσεις ωρίμανσης (ΜΠΕ, οριστική μελέτη δικτύων ακαθάρτων, προμελέτη Ε.Ε.Λ., Τεύχη Δημοπράτησης, απαλλοτριώσεις κλπ) καθώς και τυχόν αναγκαίες, υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και την υλοποίηση των αναγκαίων έργων.

Τέλος, σύμφωνα με το κείμενο του Σχεδίου για την Αίγινα o προϋπολογισμός μελέτης είναι 21.700.000 ευρώ προ ΦΠΑ (ΔΑ 12.800.000, ΕΕΛ 8.900.000). Έχει ολοκληρωθεί η προμελέτη ΕΕΛ, η έκδοση ΑΕΠΟ, η προμελέτη ΔΑ και υπολείπεται η οριστική ΔΑ έως τον 10/2020.

Πηγή: Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Διαχείρισης Αστικών Λυμάτων Οικισμών Προτεραιότητας Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ. Επιτελική Σύνοψη - Νοέμβριος 2020. Τεχνική Γραμματεία Λυμάτων.


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png