Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη δημιουργία ΚΕΠ Υγείας στον Δήμο Αίγινας. Ποιες υπηρεσίες προσφέρει.


Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε μέσω τηλεδιάσκεψης στις 11 Ιανουαρίου, ένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ήταν η έγκριση δημιουργίας ΚΕΠ Υγείας (Κέντρο Πρόληψης
για την Υγεία) στον Δήμο Αίγινας, η ετήσια συντήρηση για το λογισμικό του και τις επιπλέον υπηρεσίες.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Την εισήγηση έκανε ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γιώργος Σκαλτσιώτης ο οποίος είπε τα ακόλουθα:

Κατόπιν πρότασης του ΕΔΔΥΠΠΥ για ένταξη του Δήμου μας στη νέα Δημοτική Δομή των ΚΕΠ Υγείας, σας παραθέτουμε τη συνοπτική περιγραφή της λειτουργίας των ΚΕΠ Υγείας που σκοπό έχουν την παροχή υπηρεσιών πρόληψης και προαγωγής της υγείας προς τους δημότες, προτείνουμε την συντήρηση του λογισμικού συστήματος και τις επιπλέον Υπηρεσίες που έχουν δημιουργηθεί και εγκατασταθεί από το ΕΔΔΥΠΠΥ στα πλαίσια του προγράμματος ΕΣΠΑ, το οποίο έληξε.

Με τη λήξη όμως του προγράμματος, το ΕΔΔΥΠΠΥ συνεχίζει την υποστήριξη των ΚΕΠ Υγείας των Δήμων μέσω της Κεντρικής Δομής των ΚΕΠ Υγείας, που λειτουργεί στην έδρα του στο Μαρούσι. Η
υποστήριξη αυτή περιλαμβάνει τόσο τη παραχώρηση της χρήσης του λογισμικού στο Δήμο μας, όσο και τη παροχή επιπλέον υπηρεσιών από την Κεντρική Δομή του ΕΔΔΥΠΠΥ.

Α. Με τη χρήση του λογισμικού, το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου έχει τη δυνατότητα:

1. Καταχώρησης Δημοτών στο ηλεκτρονικό σύστημα - δημιουργία ξεχωριστού ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου ανά δημότη.
2. Ενημέρωση των Δημοτών για τα 7 νοσήματα που χρήζουν δια βίου έλεγχο αυτόματα από το σύστημα και υπενθύμιση σε προκαθορισμένους χρόνους εκ νέου αν δεν έχουν προχωρήσει στις απαραίτητες εξετάσεις που τους έχουν προταθεί βάσει των πρωτοκόλλων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.
3. Οργάνωσης προληπτικών εξετάσεων στους δημότες.
4. Παροχής Υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης βάσει των πρωτοκόλλων υγείας για τα 7 νοσήματα.
5. Δυνατότητα διαχείρισης αιτημάτων των δημοτών με σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών του δήμου.
6. Ανάπτυξης προγραμμάτων αγωγής και προαγωγής της υγείας.

Σχετικά με τον COVID-19
7. Δημιουργία προφίλ στους ωφελούμενους προγραμμάτων που εξυπηρετεί ο δήμος με αφορμή τον COVID-19, όπως το «βοήθεια στο σπίτι», με δυνατότητα ενημέρωσής τους για τον τρόπο διανομής τροφίμων και φαρμακευτικού υλικού.
8. Αποστολή προσωποποιημένων μηνυμάτων ενθάρρυνσης στους δημότες ώστε να μείνουν σπίτι ή άλλα μελλοντικά προσωπικά μηνύματα που θέλουμε να στείλουμε σε επιλεγμένους δημότες σας.
9. Αποστολή νέων οδηγιών και ενημερώσεων στους δημότες για νέα μέτρα ή αποφάσεις του Δήμου.
10. Ενημέρωση επιλεγμένων δημοτών για συμμετοχή τους σε νέες δράσεις που προσφέρονται.
11. Στο πλαίσιο της πανδημίας το ΕΔΔΥΠΠΥ έχει προσθέσει στα προφίλ των δημοτών και χρήσιμες πληροφορίες-οδηγίες σχετικά με τον COVID-19.
Έναντι της συμμετοχής του Δήμου στη Σύμβαση Συντήρησης παρέχονται τα εξής:
 • Συμμετοχή στην συντήρηση, τη βελτίωση και την αναβάθμιση του λογισμικού κάθε φορά που γίνεται.
 • Εκπαίδευση προσωπικού στη χρήση του λογισμικού.
 • Καθημερινή τεχνική υποστήριξη-αποκατάσταση βλαβών.
 • Αποστολή κειμένων από την Κεντρική Δομή σχετικά με τις προδιαγραφές λειτουργίας των ΚΕΠ Υγείας.
 • Συμβουλευτική Υποστήριξη από την Κεντρική Δομή των ΚΕΠ Υγείας που βρίσκεται στα Κεντρικά γραφεία του ΕΔΔΥΠΠΥ για την ανάπτυξη του ΚΕΠ Υγείας του Δήμου (τρόπους ένταξης νέων δημοτών-ιατρών-παρόχων).
 • Παρουσία των στελεχών του ΕΔΔΥΠΠΥ σε συναντήσεις-εκδηλώσεις που θα οργανώσει το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου κατόπιν συνεννόησης.
 • Εγχειρίδια λειτουργίας συστήματος για τους χρήστες-διαχειριστές και ιατρούς-παρόχους συνεργάτες.
Β. Οι επιπλέον υπηρεσίες της Κεντρικής Δομής προς το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου μας περιλαμβάνουν :

1. Τη δυνατότητα επικοινωνίας με τους δημότες, εκτός από email, μέσω SMS. Προβλέπεται αρχικό πακέτο 1.000 sms. Αρχειοθετώντας το κινητό τηλέφωνο των δημοτών, το λογισμικό θα μπορεί να ενημερώνει με την αποστολή SMS, (π.χ. για όσους δεν έχουν e-mail) τους δημότες μας, για την επανάληψη της προληπτικής τους εξέτασης ή για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία.
2. Παραμετροποίηση του λογισμικού προγράμματος ή τροποποιήσεις αυτού, δηλαδή κατασκευή νέων καρτελών ή τροποποίηση ήδη υπαρχουσών καρτελών σύμφωνα με τις ανάγκες των
δημοτών.
3. Κάλυψη για οποιαδήποτε μεγάλη εισροή δημοτών στο σύστημα. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση μεγάλης εισροής χρηστών (δημότες/ανά Δήμο) είναι άμεσα αναγκαία η συνολική αναβάθμιση
της χωρητικότητας της βάσης δεδομένων.
4. Ανάπτυξη προγραμμάτων εκτός πρωτοκόλλων του Π.Ο.Υ
 • Παροχή χειριστικών διευκρινήσεων σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του ΚΕΠ Υγείας
 • Εγκατάσταση νέων εκδόσεων των εφαρμογών και την κωδικοποίηση για την εισαγωγή δεδομένων
 • Παροχή συμβουλών για την αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με τη χαρτογράφηση των παρόχων
 • Κατασκευή πρόσθετων επικοινωνιακών εργαλείων (π.χ. video, power point κ.λπ.) και τη
 • σχεδίαση εντύπων (π.χ. αφίσες, φυλλάδια, προσκλήσεις)
 • Απεριόριστη τηλεφωνική πρόσβαση και εκπαίδευση στις υπηρεσίες στο help desk κατά τη διάρκεια των εργάσιμων ημερών και ωρών
Σας ενημερώνουμε ότι τόσο για την κατασκευή όσο και για τη συντήρηση του λογισμικού των ΚΕΠ Υγείας έχει υπογραφεί πενταετής σύμβαση μεταξύ του ΕΔΔΥΠΠΥ & της εταιρείας που δημιούργησε το
λογισμικό. Η Σύμβαση Συντήρησης σκοπό έχει την τακτική παρακολούθηση των τεχνικών χαρακτηριστικών του λογισμικού, τις αναγκαίες μικρές αναβαθμίσεις, την εκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού των Δήμων, υποχρεωτικά περιλαμβάνει όλους τους δήμους που έχουν δημιουργήσει ΚΕΠ Υγείας στα όρια του Δήμου τους. Οι υπηρεσίες αυτές, κόστους 1000 ευρώ + ΦΠΑ ετησίως, αναβαθμίζουν και συμπληρώνουν τις ήδη υπάρχουσες παροχές του ΚΕΠ Υγείας προς τους δημότες μας και κυρίως διασφαλίζουν τη δυνατότητα όλων των δημοτών να λαμβάνουν ποιοτική ενημέρωση σε ότι αφορά την πρόληψη και την ποιότητα της ζωής στον Δήμο μας.

Το ποσό αυτό καταβάλει ο δήμος μετά από την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων.

Εισηγούμαι θετικά για τη λήψη απόφασης για:

1) Την έγκριση δημιουργίας ΚΕΠ Υγείας στο Δήμο Αίγινας και την ετήσια συντήρηση για το Λογισμικό του ΚΕΠ Υγείας και τις επιπλέον Υπηρεσίες.
2) Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Αίγινας για την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού.

Το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία με 8 υπέρ, έναντι 1 επί 11 ψηφισάντων μελών

Ι. Εγκρίνει την δημιουργία ΚΕΠ Υγείας στο Δήμο Αίγινας και την ετήσια συντήρηση για το γισμικό του ΚΕΠ Υγείας και τις επιπλέον Υπηρεσίες.
ΙΙ. Το ποσό της ετήσιας συνδρομής του Δήμου μας ανέρχεται στο ποσό των 1000,00 € πλέον ΦΠΑ.
ΙΙΙ. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Αίγινας, κ. Ζορμπά Ιωάννη, και σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, τον νόμιμο αναπληρωτή του, για την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού.
Μειοψήφησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ηλίας Παναγιώτης ο οποίος ψήφισε αρνητικά στην πρόταση έγκρισης του θέματος. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Κουκούλης Παναγιώτης και Λεούσης Νεκτάριος ψήφισαν “παρών”. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Πτερούδης Νικόλαος και Ντελής Αντώνιος διαπιστώθηκαν προσωρινά απόντες κατά την ψηφοφορία του θέματος.
Απόσπασμα από το πρακτικό συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας.


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png