24ωρη παροχή υπηρεσιών στα τμήματα τεχνικών έργων, οδοποιίας, ηλεκτρομηχανολογικού και συγκοινωνιών του δήμου Αίγινας.


Με απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο της Αίγινας, στην συνεδρίαση της 11 Ιανουαρίου 2021 αποφάσισε την καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας για το τμήμα τεχνικών έργων και οδοποιίας καθώς και για το τμήμα ηλεκτρομηχανολογικού και συγκοινωνιών, ώστε οι υπηρεσίες αυτές να λειτουργούν πλέον σε 24ωρη βάση, στοχεύοντας στην άμεση και πιο αποτελεσματική παρέμβαση του Δήμου στις βλάβες που συμβαίνουν στο οδικό δίκτυο και στο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού του Δήμου οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια του 24ώρου.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Υπενθυμίζεται ότι στην συνεδρίαση της 17η Μαΐου 2018 το Σώμα αποφάσισε την καθιέρωση ωραρίου εργασίας στην Υπηρεσία Καθαριότητας και στην Υπηρεσία Ύδρευσης του Δήμου, σε εικοσιτετράωρη βάση, όλες τις ημέρες του μήνα και χωρίς κατάργηση του πενθημέρου.
 
Στην συνεδρίαση της 11ης Μαΐου 2020 τροποποιήθηκε η προηγούμενη απόφαση ως προς τον κλάδο - ειδικότητα των υπαλλήλων ύδρευσης οι οποίοι εντάσσονται στο ωράριο λειτουργίας εικοσιτετράωρης βάσης της συγκεκριμένης υπηρεσίας, με στόχο την άμεση και πιο αποτελεσματική παρέμβαση του Δήμου στις βλάβες που συμβαίνουν στο δίκτυο ύδρευσης οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια του 24ώρου, όπως ανέφερε η απόφαση.
 
Η συνεδρίαση της 11ης Ιανουαρίου 2021 το Σώμα αποφάσισε ομόφωνα και συμπλήρωσε, τις υπ’ αριθμ 66/2018 (ΑΔΑ: ΨΓ51Ω68-Κ6Ν μπορείτε να την δείτε εδώ) και 63/2020 (ΑΔΑ: 61ΨΔΩ68-ΓΗΡ μπορείτε να την δείτε εδώ) αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, καθιερώνοντας διαφορετικό ωράριο λειτουργίας για το τμήμα τεχνικών έργων και οδοποιίας καθώς και για το τμήμα ηλεκτρομηχανολογικού και συγκοινωνιών, ώστε οι υπηρεσίες αυτές να λειτουργούν πλέον σε 24ωρη βάση, στοχεύοντας στην άμεση και πιο αποτελεσματική παρέμβαση του Δήμου στις βλάβες που συμβαίνουν στο οδικό δίκτυο και στο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού του Δήμου οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια του 24ώρου, σύμφωνα με την απόφαση.
 
Στην εισήγησή του ο δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς ανάφερε μεταξύ άλλων ότι οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, με τις οποίες το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας και ύδρευσης του Δήμου σε 24ωρη βάση, προσδιορίζοντας συγκεκριμένο αριθμό και ειδικότητα υπαλλήλων που θα εντάσσονται σε ένα ωρολόγιο πρόγραμμα εργασίας, το οποίο θα διαμορφώνεται κάθε φορά αρμοδίως, ώστε να καλύπτονται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τρέχουσες αλλά και επείγουσες ανάγκες στις υπηρεσίες καθαριότητας και ύδρευσης, με στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών αυτών, οι οποίες παίζουν σημαντικό ρόλο στην ποιότητα ζωής των κατοίκων και επισκεπτών της νήσου μας.
 
Τέλος, ζήτησε από το Σώμα την συμπλήρωση των εν λόγω αποφάσεων με την καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας του τμήματος τεχνικών έργων και οδοποιίας καθώς και του τμήματος ηλεκτρομηχανολογικού και συγκοινωνιών, ώστε οι υπηρεσίες αυτές να λειτουργούν πλέον σε 24ωρη βάση, προκειμένου να ανταποκριθούμε άμεσα και πιο αποτελεσματικά στην αποκατάσταση φθορών των οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων κ.ά., καθώς και στην βελτίωση του ηλεκτροφωτισμού δημοτικών κοινόχρηστων χώρων, οδών και πλατειών.
 
Η δαπάνη θα επιβαρύνει τους Κ.Α 30.6011.01, 30.6021.01, 30.6041.01 καθώς και τους Κ.Α 20.6011.01, 20.6041.01, αντίστοιχα, του προϋπολογισμού του Δήμου εκάστου έτους.
Η απόφαση αυτή θα αποσταλεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για τον κατά νόμο έλεγχό της και τη λήψη σχετικής απόφαση από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία θα προωθηθεί στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση στο ΦΕΚ.


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png