Μείωση του τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Αίγινας, στις πληττόμενες λόγω της πανδημίας covid-19 επιχειρήσεις.

img_20210510_2151512.jpg
Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 10 Μαΐου 2021 μέσω τηλεδιάσκεψης, συζητήθηκε το θέμα: "Λήψη απόφασης για την μείωση του τέλους χρήσης
κοινόχρηστων χώρων στις πληττόμενες λόγω της πανδημίας covid-19 επιχειρήσεις".

Όπως αναφέρεται στο πρακτικό της συνεδρίασης κ. πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την υπ. αριθμ. 93/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (σ.σ. έγινε στις 26 Απριλίου 2021) με την οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη μείωση του τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων σε ποσοστό 50% επί των ισχυουσών τιμών για το έτος 2021, λαμβάνοντας υπόψη τη δεινή θέση στην οποία έχουν περιέλθει οι επαγγελματίες του νησιού από την παρατεταμένη διακοπή λειτουργίας των καταστημάτων τους, στοχεύοντας να δοθεί μια οικονομική ανάσα στις επιχειρήσεις σε αυτήν την δύσκολη χρονική περίοδο και να παραμείνουν όρθιες την επόμενη μέρα.

Το Σώμα κατά πλειοψηφία με 15 υπέρ έναντι 1 κατά επί 16 ψηφισάντων μελών ενέκρινε τη μείωση του τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) επί των ισχυουσών τιμών ανά τετραγωνικό μέτρο για τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν δημοτικό κοινόχρηστο χώρο για την άσκηση των δραστηριοτήτων τους, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:


screenshot.1652.png

Η απόφαση αυτή, η οποία ελήφθη υπό την πίεση που ασκεί η παρατεταμένη υγειονομική κρίση στην κοινωνική και οικονομική ζωή του τόπου μας, ισχύει εκτάκτως για το έτος 2021 και σκοπό έχει να διευκολύνει, όσο καθίσταται εφικτό, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Δήμου, την οικονομική δυσπραγία στην οποία έχουν υπεισέλθει οι επαγγελματίες του νησιού που δραστηριοποιούνται στο χώρο της εστίασης και γενικά των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Από την απόφαση αυτή θα προκληθεί μείωση στα προβλεθέντα έσοδα έτους 2021 από τέλη χρήσης κοινόχρηστου χώρου κατά 30.000€ περίπου σε σχέση με τα εισπραχθέντα έσοδα έτους 2020, η οποία θα καλυφθεί κατά κύριο λόγο από την κρατική χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας.

H υπ’ αριθμό 119/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΨΨΨΛΩ68-ΛΓΨ) παύει να ισχύει.

Μειοψήφησε ο Δημοτικός Σύμβουλος Τζίτζης Φίλιππος, ο οποίος πρότεινε τη μείωση του τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων κατά 70% επί των ισχυουσών τιμών.Η απόφαση θα περάσει από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png