Με το ποσό των 116.817 ευρώ θα επιχορηγηθεί ο Δήμος Αίγινας, στο πλαίσιο της επιχορήγησης των ΟΤΑ για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους.

epixorigisi-dimon.jpg

Στο πλαίσιο απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών για την επιχορήγηση των ΟΤΑ για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους. Ο Δήμος της Αίγινας θα επιχορηγηθεί με το ποσό των 116.817 ευρώ.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Σύμφωνα με την ίδια απόφαση η εξόφληση των οφειλών πραγματοποιείται μετά τη μεταφορά των αντίστοιχων πιστώσεων από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, μέσω του λογαριασμού που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για κάθε Δήμο με τίτλο "Υπουργείο Εσωτερικών – Εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων Δήμου", προκειμένου να διευκολύνεται η παρακολούθηση της διαδικασίας πληρωμών και η διενέργεια σχετικών ελέγχων.

Επίσης, το 60% των εισπραχθέντων ποσών, παρακρατείται από τους επιχορηγούμενους ΟΤΑ στο πλαίσιο της μηνιαίας διαδικασίας κατανομής των δικαιούμενων Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 1 της αριθμ. 2/72150/ΔΠΓΚ/18.05.2021 Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών. Αν οι Ο.Τ.Α. ολοκληρώσουν την αποπληρωμή του συνόλου των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους μέχρι τη λήξη του παρόντος προγράμματος σύμφωνα με το άρθρο 2 της αριθμ. 2/72150/ΔΠΓΚ/18.05.2021 Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, τα ποσά επιχορήγησης που έλαβαν κατά τα οικονομικά έτη 2020 και 2021 για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους, δεν παρακρατούνται.

Η απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών αφορά στην επιχορήγηση συνολικού ποσού έως 54.005.992 ευρώ σε Δήμους της Χώρας, αποκλειστικά και μόνο για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους (φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης) σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2/72150/ΔΠΓΚ/18.05.2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, με χρέωση του λογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο "Επιχορηγήσεις εποπτευόμενων φορέων του ΥΠ.ΕΣ.- Κάλυψη ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων".

Τέλος, η διαδικασία της εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, ολοκληρώνεται στις 30.6.2021.


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png