Έως την Τρίτη 29 Ιουνίου η ανάρτηση στοιχείων για τις σχολικές καθαρίστριες για το σχολικό έτος 2021-2022.

Μέχρι την Τρίτη 29 Ιουνίου θα πρέπει ο δήμος της Αίγινας, όπως και οι δήμοι όλης της χώρας να αναρτήσουν στοιχεία απασχόλησης προσωπικού καθαρισμού σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έτους 2020-2021. 

Από το Podcasting Feed του ένθετου Ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Με την ένδειξη "επείγον" η Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείο Εσωτερικών καλεί τους δήμους να δηλώσουν και να τεκμηριώσουν το προσωπικό που χρειάζονται.

Με το ερωτηματολόγιο αναζητούνται στοιχεία ως προς τον αριθμό και τις ώρες ημερήσιας απασχόλησης των τακτικών και έκτακτων υπαλλήλων που εργάστηκαν κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά (2020-2021) για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων Α’θμιας και Β’ θμιας εκπαίδευσης, διακριτά ανάλογα με το είδος απασχόλησης (πλήρης / μερική) και ειδικά για τους έκτακτους υπαλλήλους διαχωριζόμενα ανάλογα με τον εάν προσλήφθηκαν στο πλαίσιο της εκδοθείσας για το έτος αυτό απόφασης της Επιτροπής ΠΥΣ 33/2006 ή πέραν αυτής, δυνάμει σχετικών διατάξεων που παρείχαν την ευχέρεια αυτή (π.χ άρθρο 64 του ν.4735/2020 ή στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την αποτροπή της διάδοσης του COVID-19, άρθρα. 39 ν.4722/2020  και 99 ν.4804/2021) και συμπεριλαμβανομένου τυχόν προσωπικού κοινωφελούς εργασίας που απασχολήθηκε για το σκοπό αυτό.

Τα στοιχεία που θα καταχωρηθούν στον πίνακα (αριθμός υπαλλήλων και ώρες ημερήσιας απασχόλησής τους) θα πρέπει να αφορούν μήνα ή γενικά περίοδο που λειτουργούσαν όλες οι σχολικές μονάδες του Δήμου, ώστε να αντικατοπτριστεί το καθεστώς απασχόλησης κατά την περίοδο ισχύος μέτρων περιορισμού της διασποράς του COVID-19.
Για το έκτακτο προσωπικό πέραν της ΠΥΣ 33/2006 θα πρέπει να καταχωρηθούν ΜΟΝΟ ο αριθμός και οι ώρες ημερήσιας απασχόλησης που αφορούν στον καθαρισμό των σχολείων (και όχι άλλους τομείς καθηκόντων).

Αναζητούνται επίσης συνολικά στοιχεία ως προς τον αριθμό και τις ώρες απασχόλησης των τακτικών υπαλλήλων καθαρισμού σχολικών μονάδων που αποχώρησαν εντός του έτους 2021 (από Ιανουάριο μέχρι σήμερα), συμπεριλαμβανομένων των αυτοδίκαιων (βέβαιων) αποχωρήσεων που αναμένονται από το Δήμο μέχρι το τέλος του έτους.

Τέλος καλείται κάθε Δήμος, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του και υπό το πρίσμα της σταδιακής επιστροφής στην κανονικότητα σε «non-covid» εποχή, να αποτυπώσει το αίτημά του για το νέο σχολικό έτος 2021-2022, καταγράφοντας τον αριθμό των ατόμων με εργασιακή σχέση Ι.Δ.Ο.Χ που αιτείται προς έγκριση στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 34 του ν.4713/2020, όπως ισχύει. Στο αίτημα αποτυπώνεται ο αριθμός των ατόμων πλήρους απασχόλησης (6,5 ώρες ημερησίως) και ο αριθμός των ατόμων μερικής απασχόλησης, διακριτά ανά αριθμό ωρών ημερήσιας απασχόλησης (π.χ 3 άτομα 3ωρης ημερήσιας απασχόλησης, 4 άτομα 2ωρης απασχόλησης κλπ). Τα πεδία του πίνακα που αφορούν στο αίτημα θα πρέπει να συμπληρωθούν από όλους τους Δήμους, ανεξαρτήτως εάν έχει ήδη αποσταλεί σχετικό έγγραφο αίτημα ως προς το απαιτούμενο προσωπικό ΙΔΟΧ για τον καθαρισμό των σχολείων Α’θμιας και Β’θμιας Εκπαίδευσης.


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png