Ορίστηκαν οι αντιδήμαρχοι στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

 
Με την απόφαση 754/2021 του Δημάρχου Αίγινας κ. Γιάννη Ζορμπά, ορίστηκαν οι αντιδήμαρχοι στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Η προηγούμενη σχετική απόφαση, δηλαδή η 707/2019,  είχε εκδοθεί στις 9 Σεπτεμβρίου 2019.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Υπενθυμίζεται, ότι σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία, για το δεύτερο μισό της αυτοδιοικητικής περιόδου, η θητεία των μελών των Επιτροπών ξεκινά με τη νέα εκλογή των μελών τους την 7η Νοεμβρίου 2021 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2023.
 
Σύμφωνα με την νεώτερη απόφαση, δηλαδή την 754/2021 που δημοσιεύθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου 2021.
 
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ορίζονται οι αντιδήμαρχοι:
 
α. Σκαλτσιώτης Γεώργιος του Αντωνίου
β. Μούρτζης Αντώνιος του Ιωάννη
 
Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ορίζονται οι αντιδήμαρχοι:
 
α. Μούρτζης Αντώνιος του Ιωάννη
β. Καραγιάννης Δημήτριος του Ευαγγέλου
 
Σε σχέση με την προηγούμενη απόφαση δεν υπάρχουν αλλαγές στην Οικονομική Επιτροπή. Στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, τη θέση του κ. Νίκου Πτερούδη, που δεν είναι πλέον αντιδήμαρχος, παίρνει ο αντιδήμαρχος κ. Αντώνης Μούρτζης.
 
Και στις δύο επιτροπές πρόεδρος, παραμένει ο Δήμαρχος Αίγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς.
 
H διαδικασία της επιλογής:
 
Η Οικονομική Επιτροπή, και αντίστοιχα η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συγκροτούνται: α) από τον Δήμαρχο ή τον Αντιδήμαρχο που έχει ορίσει ο Δήμαρχος, ως Πρόεδρο, β) από δύο ακόμη Αντιδημάρχους, οι οποίοι ορίζονται, ως μέλη, από το Δήμαρχο, γ) από δημοτικούς συμβούλους, οι οποίοι εκλέγονται, ως μέλη, από το Δημοτικό Συμβούλιο.

 
Ο συνολικός αριθμός των εκλεγόμενων μελών των Επιτροπών, καθορίζεται εκ του νόμου, ανάλογα με τον αριθμό των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Από τα εκλεγόμενα μέλη των Επιτροπών, προβλέπεται, εκ του νόμου, ο ελάχιστος αριθμός των μελών που προέρχονται υποχρεωτικά από την παράταξη του εκλεγέντος Δημάρχου, ανάλογα με το συνολικό αριθμό των μελών των Επιτροπών.
 
Σχετικά με τη συγκρότηση της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής επισημαίνονται τα ακόλουθα:

  • Ο Αντιδήμαρχος που θα οριστεί ή έχει οριστεί ως Πρόεδρος ή μέλος της Οικονομικής Επιτροπής ή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής από το Δήμαρχο δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα και εκλεγμένο μέλος της Οικονομικής Επιτροπής ή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
  • Αντιστρόφως, Αντιδήμαρχος που δεν έχει οριστεί ως Πρόεδρος ή μέλος των Επιτροπών μπορεί να εκλεγεί ως μέλος των Επιτροπών.
  • Τα εκλεγόμενα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής μπορεί να είναι τα ίδια πρόσωπα και στις δύο Επιτροπές.
  • Αντίστοιχα, οι ίδιοι Αντιδήμαρχοι μπορεί να είναι ταυτόχρονα οριζόμενα μέλη ή πρόεδροι και της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
  • Όταν τα οριζόμενα ή εκλεγόμενα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής παύουν για οποιονδήποτε λόγο να είναι μέλη αντίστοιχων δημοτικών παρατάξεων, με τις οποίες αναδείχτηκαν στο αξίωμα, εκπίπτουν αυτοδικαίως από μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής10 και αντικαθίστανται, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 74 του ν.3852/2010.
  • Ανεξάρτητοι δημοτικοί σύμβουλοι (είτε λόγω ανεξαρτητοποίησης, είτε λόγω διαγραφής από την παράταξη στην οποία ανήκαν) λογίζονται, αθροιστικά, ως ενιαία παράταξη μόνο για τη διαδικασία υπολογισμού του αριθμού των εκλεγόμενων μελών που δικαιούται κάθε παράταξη στις επιτροπές.
  • Στην περίπτωση που ένας ανεξάρτητος σύμβουλος θέση υποψηφιότητα για την κατάληψη της, τυχόν, δικαιούμενης θέσης της παράταξης των ανεξαρτήτων στην Επιτροπή θεωρείται "μεμονωμένος σύμβουλος" μέλος της Επιτροπής.


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png